W Sejmiku przyjęto uchwałę w sprawie mowy nienawiści

MP Marszałek Cezary Przybylski

W Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odczytano dwa projekty uchwał w sprawie mowy nienawiści. Koalicja Obywatelska proponowała umieścić proeuropejskie terminy, jak: nacjonalizm, neofaszyzm, ksenofobia. Według KO ważne miało być umieszczenie zapisu o kolorze skóry  czy orientacji seksualnej. Ostatecznie projekt w tej wersji nie przeszedł.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego potępienia agresji i przemocy w przestrzeni publicznej oraz brutalizacji języka debaty politycznej przedstawiony przez Bezpartyjnych Samorządowców i Prawo i Sprawiedliwość przeszedł 28 głosami radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Uchwała zostanie przekazana Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu i Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Posłom i Senatorom RP a także Posłom do Parlamentu Europejskiego.

Stanowisko Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczące potępienia agresji i przemocy w przestrzeni publicznej oraz brutalizacji języka debaty politycznej.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza kategorycznie potępia tę niewyobrażalną zbrodnię. Równocześnie wyraża swój bezwzględny sprzeciw wobec aktów terroru i agresji szerzących się w przestrzeni publicznej. Nie ma w niej miejsca dla jakiejkolwiek przemocy, czy brutalizacji języka debaty politycznej.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego wzywa do prowadzenia z pełną determinacją działań zapobiegających objawom wszelkiej agresji w przestrzeni publicznej. Domaga się również bezwzględnego ścigania przestępstw motywowanych nienawiścią i apeluje o przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

PODZIEL SIĘ