Wrocław: dwa ważne przetargi do powtórki

Lestat, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Wrocławskie Inwestycje muszą powtórzyć przetarg na dokończenie Hubskiej a ZDiUM na dostawę skrzyżowań torowisk i rozjazdów. Wszystkiemu winny mały błąd formalny. Oferenci zapomnieli o złożeniu elektronicznego podpisu kwalifikowanego, który jest wymagany od nowego roku w prawie o zamówieniach publicznych.

1 stycznia w życie weszły nowe zapisy ustawy – Prawo zamówień publicznych. Mówią m.in. o ty, że teraz oferty w przetargach składane są jedynie drogą elektroniczną. Do tej pory były składane w kopertach osobiście w siedzibach zamawiających lub drogą pocztową.

– W praktyce wygląda to tak, że komisja teraz nie zbiera się i nie otwiera kopert z ofertami tylko loguje się do serwisu ePUAP i za pomocą specjalnego elektronicznego klucza pobiera i czyta z ekranu komputera złożone w przetargu oferty – wyjaśnia Marek Szempliński, rzecznik prasowy Wrocławskich Inwestycji.

Aby oferty były ważne potrzebny jest elektroniczny podpis kwalifikowany, który musi być dołączony do dokumentów. Niestety w dwóch pierwszych przetargach na nowych zasadach, które rozstrzygały Wrocławskie Inwestycje i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta tych podpisów zabrakło. Ten mały błąd oferentów spowodował, że oba postępowania muszą zostać powtórzone.

– Jedyna złożona oferta w przetargu zawierała błąd i musieliśmy unieważnić przetarg na dostawę rozjazdów tramwajowych i skrzyżowań torowych. Przygotowujemy się do ogłoszenia nowego postępowania licząc na to, że przystąpi do niego ponownie ten sam oferent, tym razem pamiętając o zmianach jakie wniosła nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie e-przetargów – mówi Ewa Mazur, rzecznik prasowy ZDiUM.

źródło: wroclaw.pl