Miasto przebuduje ulicę na Żernikach

budowa 2.jpg

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta jeszcze w tym roku poprawi nawierzchnię drogi na ul. Onufrego Zagłoby na Żernikach. To efekt interpelacji Radnego Łukasza Olberta Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Mieszkańcy Żernik zwrócili się do Rady Osiedla Żerniki z prośbą o interwencję w sprawie naprawy drogi dojazdowej ulicy Zagłoby – odcinka od Skrzetuskiego do rowu melioracyjnego – która zapewni przejezdność, do czasu wykonania przez Urząd Miejski Wrocławia drogi docelowej, mówi Radny Olbert.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Elżbietę Urbanek Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu we Wrocławiu przebudowa ul. Onufrego Zagłoby z niezbędną infrastrukturą techniczną rozpocznie się w drugim kwartale  bieżącego roku.

Jednocześnie informuję, że w celu poprawienia przejezdności zarząd dróg zaplanuje w pierwszym okresie bieżącego roku wykonanie lokalnych napraw nawierzchni przedmiotowej ulicy, polegających na uzupełnieniu ubytków kruszywem kamiennym.

Termin realizacji robót uzależniony jest od wystąpienia warunków pogodowych, które będą umożliwiały skuteczne przeprowadzenie prac.