Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie będzie finansował wrocławskiego oddziału?

domena publiczna

Działalność Federacji Konsumentów przy ul. Piłsudskiego 95 jest zagrożona. Wrocławska placówka jest jednym z wielu oddziałów w Polsce. Usytuowana blisko Dworca Głównego i przystanków miejskiej komunikacji jest często odwiedzana. Potrzebujący mogą zasięgnąć porady prawnej o różnym stopniu trudności.

Witold Wojsznis prezes wrocławskiego oddziału mówi, że są to sprawy proste i wymagające analizy dokumentów, także wystąpienia do przedsiębiorców oraz pisma procesowe. Zapytaliśmy pana prezesa czy prawdą jest, że od Nowego Roku Federacja Konsumentów nie ma zapewnionego finansowania?

Istotnie w styczniu b.r. nie mamy finansowania. W tym czasie jako wolontariusz pełnię dyżury w poniedziałki i czwartki od godziny 11 do 18.

W ostatnich 5 latach liczba pozycji poradniczych /porady telefoniczne, porady pisemne, interwencje pisemne, porady pisemne i pisma procesowe/ przekraczała i to znacznie liczbę 4000 tysięcy.

Jest to transparentne, gdyż dane te znajdują w się naszym komputerze i były w każdym miesiącu – narastająco przekazywane do Rady Krajowej a później do finansującego nas Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Udzielamy porad i świadczymy pomoc dla wszystkich, bez jakichkolwiek wymogów np. zameldowania itp., a więc obejmujemy pieczą zarówno studentów spoza Wrocławia i cudzoziemców, a przede wszystkim Ukraińców.

Kilka dni temu otrzymałem informację, iż w dotychczas niesprecyzowanym zakresie możemy liczyć na wznowienie finansowania.

Pragnę poinformować, iż obsadę kadrową O.F.K. we Wrocławiu stanowią;

– od 25 lat Pani Janina Klimecka – sekretarz /skarbnik/, mgr filologii

– od 23 lat Witold Wojsznis – prezes-radca prawny