Międzynarodowa współpraca państw w ochronie środowiska naturalnego

Na samym początku powinniśmy sobie zadać pytanie jak w ogóle należałoby chronić przyrodę oraz czy to jest jej w ogóle potrzebna. I z całą pewnością trzeba stwierdzić, że w obecnym stanie, jesteśmy jej bardzo potrzebni. Mamy na to mnóstwo doniesień naukowych i twardych powodów.

Niestety, wiele gatunków zarówno zwierząt, jak i roślin wymiera, miejsca, które są niezwykle cenne pod względem przyrodniczym chylą się ku unicestwieniu. Ale czy przyroda została już przez człowieka tak zmieniona, że teraz sobie sama nie poradzi? I tu zdania są podzielone. Jedni uważają, że powodem kiepskiego stanu środowiska jest stała ingerencja człowieka. Inni natomiast, że należy stale kontrolować i oddziaływać na przyrodę dla jej dobra. Nie mniej jednak, powinno się robić wszystko, aby już nie pogarszać jej stanu. Obecnie priorytetem w niemal każdym zakątku świata jest ochrona środowiska i właśnie dlatego państwa współpracują ze sobą, w celu polepszenia stanu i tak już mocno uciemiężonego środowiska. Cywilizacja wciąż się rozwija, wpływając niekorzystnie na naturalne ekosystemy. Chodzi głównie o to, by nie dopuścić do potężnej katastrofy ekologicznej na Ziemi. Kolokwialnie mówi się, że „w kupie siła”, tak samo w tej kwestii ochrona środowiska będzie najskuteczniejsza, kiedy będzie się opierać na międzynarodowej współpracy. Ma ona kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, która leży przecież w interesie wszystkich ludzi.

Międzynarodowych Organizacji zrzeszających się w celu ochrony środowiska jest wiele.

UNESCO, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych, która działa w tym temacie pod względem koordynowania i wspierania współpracy oświatowej i naukowej. Organizacja ta rozpoczęła działalność programu MAB. Program ten ma za zadanie tworzenie prawidłowych relacji między człowiekiem a biosferą, czili wspieranie powstawania parków narodowych.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów. Założyli oni Czerwoną Księgę, czyli listę zwierząt zagrożonych wyginięciem. Jest ona wciąż aktualizowana.

Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF), którego celem jest ochrona zagrożonych gatunków i ich siedlisk.

Ważne inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego podejmuje w ostatnich latach Unia Europejska. Komisja Europejska, która w 1992 r. opublikowała Piąty Program Działań na rzecz Środowiska.

Nie możemy również pominąć Greenpeace, bo przecież jest międzynarodową, globalną organizacją, znaną także jako Fundacja Greenpeace. Obecnie organizacja ma bardzo szerokie spektrum działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Zniszczenie środowiska jest problemem globalnym, ponieważ to negatywne zjawisko rozprzestrzeniło się już na skalę światową. Na szczęście, w ostatnich latach widać wyraźne postępy w kształtowaniu się globalnej świadomości. Skuteczność strategii organizacji międzynarodowych mających na celu zmniejszenie lub rozwiązanie głównych problemów środowiskowych o charakterze globalnym jest nader zróżnicowana, a tempo zmian pozytywnych w środowisku z pewnością niewystarczające.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.