Dlaczego szef ECS dostał mieszkanie od miasta? Urząd Miejski w Gdańsku odpowiada na publikację wPolityce.pl!

Jak ustalił portal wPolityce.pl, Basil Kerski, szef Europejskiego Centrum Solidarności, użytkował mieszkanie będące w zasobach miasta. Czynsz za lokal wynosi nawet trzykrotnie mniej, niż za podobne mieszkanie wynajęte na wolnym rynku. A w tym czasie ponad 2 tysiące gdańskich rodzin czeka na pomoc mieszkaniową od miasta.

 

Po naszej publikacji władze Gdańska zdecydowały się odpowiedzieć na zarzuty i spróbować wytłumaczyć, dlaczego szef ECS może liczyć na takie traktowanie. W informacji przesłanej Radiu Gdańsk czytamy, że Kerski korzysta z mieszkania, które znajduje się w zasobach przeznaczonych dla osób zatrudnionych przez miasto.

W zasobie mieszkaniowym Miasta Gdańska wydziela się lokale przeznaczone do wynajmowania osobom zatrudnionym przez Miasto Gdańsk, jego jednostki, gminne osoby prawne lub spółki handlowe utworzone z udziałem gminy, posiadającym specjalistyczne kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań gminy – na czas trwania stosunku pracy, w liczbie nie więcej niż 50 lokali mieszkalnych

– czytamy.

Na wniosek pracownika o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy na czas trwania stosunku pracy, Prezydent Miasta Gdańska po dokonaniu oceny przydatności jego kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań gminy na podstawie: a)opinii Dyrektora Wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej, gminnej osoby prawnej lub spółki handlowej utworzonej z udziałem Gminy Miasta Gdańska b)przedłożonych przez pracownika: umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje wydaje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu na czas trwania stosunku pracy. Po dopełnieniu tych formalności została zawarta umowa czasowego najmu mieszkania z dyr. Basilem Kerskim. Jest to element szerszej polityki kadrowej Gdańska, dzięki której osoby o specjalistycznych kwalifikacjach, również pracujący na polu nauki, kultury, sztuki, mogą zamieszkać w Gdańsku i pracować na rzecz miasta

– przekonuje miasto w oświadczeniu.

Umowa najmu trwać będzie do 31.12.2022 r.

źródło: wpolityce.pl