Wdrażanie działań proekologicznych podczas eventów

Fascynacja człowieka rozwojem nauki, techniki i przemysłu oraz eksplozja demograficzna, trwająca od 200 lat przyniosła oprócz oczywistych i wymiernych korzyści, trwałe zmiany w otaczającym nas środowisku naturalnym. Niekorzystne zmiany środowiska przyrodniczego mają duży wpływ na zdrowie człowieka. Bardzo ważnym elementem, od którego należałoby zacząć poprawę mocno już obciążonego środowiska, jest edukacja społeczeństwa, bo przecież tylko dzięki wiedzy i świadomości ludzi, jest możliwa zmiana dotychczasowych nawyków, a w to miejsce wstawienie nowych proekologicznych przedsięwzięć.

Imprezy masowe charakteryzują się obecnością dużej ilości uczestników, zatem jest to bardzo dobry moment, by dotrzeć z edukacją do szerokiej liczby osób. Dzięki temu można aktywować społeczeństwo i motywować do działań proekologicznych. Organizatorzy takich imprez starają się zwrócić uwagę na konieczność troski o środowisko, tworząc atrakcje, które zachęcają uczestników do działań proekologicznych. Eventy mogą mieć różny charakter i formę, które wynikają z właściwego dostosowania do konkretnych odbiorców. Mogą to być festyny, happeningi, turnieje, konkursy, koncerty, wystawy czy ekoakcje. Każda z tych form charakteryzuje się odmienną formą, jednak jest to wyjątkowo atrakcyjny sposób na propagowanie i przybliżenie społeczności zagadnień ekologicznych.

Edukacja ekologiczna podczas eventów powinna przekazywać wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, pogłębiać systemy wartości i postawy proekologiczne, ponadto nauka wspólnie z innymi jest znacznie bardziej atrakcyjna i efektywna. Często wykorzystywane są różnorodne zabawy czy konkursy, dzięki czemu nauka jest przekazywana w formie przystępnej i prostej. Należy tak przedstawić problem czy też zagadnienie ekologiczne, aby odbiorca zapamiętał oraz przekazał tę informację dalej. Natomiast rezultatem ma być poruszenie społeczeństwa do dyskusji.

Obecnie panuje moda na bycie eko. Zdrowa żywność, recykling śmieci, ubrania z naturalnych surowców, drugie życie starych rzeczy – z impetem wkroczyło w nasze życie, stając się nie tyle modą, co bardziej koniecznością. W związku z tym coraz więcej firm, chcąc polepszyć swój wizerunek organizuje imprezy, które propagują aspekty ekologiczne. I bardzo dobrze, trendy proekologiczne są widoczne i kreowane jako wartość pozytywna.

Główną zasadą organizacji eventów ekologicznych jest zminimalizowanie negatywnego wpływu wydarzenia na środowisko, ale także przekazanie tych wartości uczestnikom. Coraz więcej firm w Polsce ma świadomość, że połączenie biznesu i ekologii niesie korzyści nie tylko dla nich samych, ale i dla całego otoczenia.

Dzięki tego typu wydarzeniom, społeczeństwo może przekonać się do słuszności działań proekologicznych. Podstawowymi obszarami są: segregacja śmieci, ograniczenie emisji spalin, ale również coraz powszechniejsze używanie materiałów i wyrobów ekologicznych.

Podsumowując, śmiało można stwierdzić, że takie wydarzenia jak eventy na podłożu ekologicznym dają dużą korzyść. Zatem, nawet niewielkie zmiany, mogą przynieść ogromne korzyści – organizatorom, uczestnikom, ale przede wszystkim środowisku.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.