Minister Jędrysek o współpracy z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego

Prof. Mariusz Orion Jędrysek – pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa, wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju, podkreśla, że współpraca Polski z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego (MODM ONZ) daje nam niepowtarzalną okazję i stawia w światowej czołówce w zakresie geologii dna oceanicznego.

W lutym ub.r. Polska podpisała kontrakt z MODM ONZ na prace poszukiwawcze w strefie ryftu śródatlantyckiego.

– Kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego (MODM ONZ) został podpisany w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż siarczków masywnych, który w przyszłości ma szansę by przekształcony na kontrakt wydobywczy – zaznaczył prof. Jędrysek w rozmowie z dziennikarzami.

Ale to nie wszystko. Prof. Mariusz Orion Jędrysek podsumowuje, że w 2018 roku przy współpracy z MODM ONZ były organizowane liczne spotkania poświęcone zagadnieniom środowiskowym, prawnym, poszukiwawczym i przetwórczym surowców ze złóż den oceanicznych.

– Pierwsze z nich miało miejsce na Uniwersytecie Szczecińskim w dniach 27 – 29 czerwca. Spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele MODM ONZ oraz jej kontraktorów, dotyczyło projektu dokumentu tzw. REMP – z ang. Regional Environmental Management Plan, który to odnosi się do zarządzania zasobami środowiska, w tym przypadku w strefie ryftu śródatlantyckiego – zaznacza prof. Jędrysek.

Kolejne spotkania organizowane były w Ministerstwie Środowiska. W dniach 3 – 5 września w odbył się Workshop metalurgiczno-ekonomiczny. W tym spotkaniu brali udział kontraktorzy działający w zakresie poszukiwań masywnych siarczków polimetalicznych. W dniach 15 – 16 października odbyło się spotkanie wszystkich 29 kontraktorów MODM ONZ. W istocie wzięli w nim udział przedstawiciele najwyższych władz Organizacji – Sekretarz Generalny (Michael W. Lodge) oraz Prezydent Rady (Olav Myklebust).

– Także brałem udział w tych wydarzeniach pełniąc jednocześnie funkcję Prezydenta Zgromadzenia MODM ONZ. W czasie spotkania wypracowany został dokument pn. „Warsaw Statement” – określa on m.in. częstość spotkań tego typu w liczbie raz na rok, konieczność udostępnienia utworzonej bazy danych gromadzonych podczas realizacji kontraktów i upublicznianie informacji na ich temat, wzmożenie wysiłków w ramach programów treningowych oraz potrzebę sporządzenia regulacji wydobywczych, czyli tzw. „Mining Code” do 2020 r. – zaznacza Główny Geolog Kraju