Minister Jędrysek: Geotermia może być specjalnością Polski

– Geotermia eliminuje emisję związaną z ciepłownictwem, przyczynia się do lepszej jakości powietrza – mówił wiceminister środowiska prof. Mariusz Orion Jędrysek, Główny Geolog Kraju i zarazem Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa podczas Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego.

Pod koniec ub.r. w Zakopanem odbyło się najważniejsze cykliczne wydarzenie w Polsce dotyczące geotermii – VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny. W Kongresie wzięło udział ponad 180 uczestników – przedstawicieli szeroko rozumianej branży geotermalnej, inwestorów, samorządowców w tym także z Dolnego Śląska.

Głównym organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne we współpracy z PEC Geotermia Podhalańska SA i Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Bardzo ważnym i oczekiwanym elementem kongresu była prezentacja inicjatyw i działań Rządu RP – Ministerstwa Środowiska dla wsparcia rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, w tym Polityki Surowcowej Państwa (PSP) opracowywanej pod kierownictwem prof. Mariusza Oriona Jędryska.

Dodajmy, że pozyskiwanie ciepła z Ziemi jest jednym z podstawowych założeń PSP (II filar projektu PSP: „Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi”). W ramach PSP został uruchomiony program wykonawczy dotyczący rozwoju geotermii w kraju.

– 10 projektów geotermalnych zostało uruchomionych. Także już są duże sukcesy – mówił prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Projekty dotyczą wykonania odwiertów poszukiwawczo-badawczych, które mogą następnie być eksploatowane. Realizowane są w pobliżu sieci ciepłowniczych miast, aby można było się do nich łatwo podłączyć.

– Dotychczas mamy 6 działających instalacji geotermalnych w kraju, które ogrzewają miasta. One powstały przez ostatnie prawie 40 lat. W ciągu 2 lat rząd zainicjował uruchomienie dziesięciu tego typu instalacji. Kolejnych 10 projektów jest już przygotowywanych i ocenionych. W ramach programu geotermalnego współfinansujemy także najdroższy otwór poszukiwawczo-badawczy. Istnieje duża szansa, że będzie on przekształcony w otwór wydobywczy. Ponadto przygotowujemy drugi program, który będzie finansować otwory geotermalne wydobywcze (tzw. dublety geotermalne). Geotermia jest trudną technologią, ale Polska ma dosyć dobre warunki do pozyskiwania ciepła z Ziemi. Ważne jest, aby były dobre warunki geotermalne, rozwój technologii i aby istniała sieć ciepłownicza – tłumaczył prof. Jędrysek.

– Rozwój geotermii może spowodować, że zostanie wyeliminowana zupełnie emisja ze spalania paliw w ciepłownictwie. Geotermia powoduje, że mamy emisję zerową. Ponadto zajmuje ona małą powierzchnię. W Polsce mamy warunki porównywalne do Niemiec. Tylko że u nas jest 6 instalacji geotermalnych ogrzewających miasta, a w Niemczech ponad 300 – wyjaśniał prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Nie bez znaczenie dla tego rodzaju pozyskiwania ciepła jest istniejąca już architektura sieci ciepłowniczych, dzięki której nie trzeba budować nowych systemów przesyłowych tylko można przyłączać się do istniejących. Największym kosztem uruchomienia instalacji geotermalnej jest wykonanie odwiertu. Często stanowi on barierę, dlatego te przedsięwzięcie w ramach programu wykonawczego PSP finansuje państwo ze środków NFOŚiGW. Kolejne koszty eksploatacji, ponoszone na przykład przez gminę, są znikome.

– Przekazując gminie ten otwór na własność, powodujemy, że gmina może mieć czysty zarobek. Utrzymanie tego systemu jest relatywnie tanie. Geotermia może być specjalnością Polski, powinniśmy to robić – dodał wiceminister.

(mg, jch, psp)