Minister Jędrysek: musimy zapewnić wzrost gospodarczy w oparciu o surowce

Kluczem skutecznej polityki surowcowej – zgodnie z zapowiedziami resortu środowiska – będzie narzędzie wykonawcze w postaci Polskiej Agencji Geologicznej.

– To, co dla nas jest istotne: musimy zapewnić wzrost gospodarczy w oparciu o surowce, to jest cel ważny. Utworzyć ku temu narzędzia i racjonalnie gospodarować zasobami – zapowiedział prof. Mariusz Orion Jędrysek pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa podczas konferencji podsumowującej konsultacje społeczne, która odbyła się w Warszawie.

Polityka surowcowa wspólnie z polityką energetyczną Krzysztof Tchórzewski podkreślił wspólny mianownik polityki energetycznej i surowcowej.

– Polityka Energetyczna zazębia się z PSP. W Polsce dbamy o bezpieczeństwo energetyczne. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego zależy od właściwego wykorzystania własnych surowców energetycznych. Z takiego punktu widzenia staramy się w trakcie tych konsultacji wpasowywać się w politykę surowcową tak, żeby ona z jednej strony porządkowała, ale z drugiej strony nie powodowała zakłóceń gospodarczych, żebyśmy mogli z pewnych rzeczy korzystać – oświadczył minister energii.

Krzysztof Tchórzewski przypomniał o wprowadzonych przez jego resort programach dla górnictwa węgla brunatnego i kamiennego, których najważniejszym aspektem jest bezpieczeństwo energetyczne kraju, co jest powiązane z polityką surowcową. Mówił także o rewitalizacji terenów pogórniczych, racjonalnej gospodarce surowcami i ochronie środowiska.

– Wspólna praca powoduje, że w ramach polityki surowcowej będziemy pilnowali spraw środowiskowych i jednocześnie korzystali z naszych zasobów naturalnych. Jest to szczególnie ważne, że da się to „spiąć” w jedno i dzięki temu zabezpieczyć nasze bezpieczeństwo energetyczne. Zachęcałbym media do większego „wczytania się” w te rzeczy i większego promowania, bo prowadząc spójnie politykę surowcową z polityką dla poszczególnych sektorów, stwarzamy dobre warunki do poprawy środowiska w Polsce. A więc polityka surowcowa jest rzeczą nadzwyczaj potrzebną w Polsce. Uważam, że ten duży wysiłek, który prowadzi resort środowiska i Mariusz Orion Jędrysek w zakresie przyjęcia w ostatecznym kształcie polityki surowcowej, jest niezwykle ważny dla naszej pozycji w Europie i na świecie, jeśli chodzi o sposób gospodarowania surowcami naturalnymi – powiedział minister Tchórzewski.