Prawda o ludobójstwie. Akcja we Wrocławiu

Od wtorku po ulicach miasta będzie jeździł samochód z dwustronnym bilbordem informującym o ukraińskim ludobójstwie na Polakach. Na samochodzie będzie umieszczony głośnik, dzięki temu wrocławianie usłyszą taki tekst:

Pamiętamy o ludobójstwie na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej

dokonanym przez ukraińskich szowinistów z OUN-UPA, wspomaganych ochoczo przez ukraińskich sąsiadów Polaków!

W latach od 1939 do 1947 roku na terenie Wołynia i Małopolski wschodniej Ukraińcy zamordowali w bestialski sposób ponad 250 tysięcy polskich kobiet, dzieci i starców!

Nasi pomordowani rodacy do dzisiaj leżą w haniebnych dołach śmierci bez szansy na ekshumację i katolicki pochówek!

NIE ZAPOMNIJ PAMIĘTAĆ!

Inicjatorką akcji jest Katarzyna Sokołowska z fundacji „Wołyń Pamiętamy”, której zadaniem jest realizacja wszelkich projektów, które przyczynią się do wzrostu świadomości w społeczeństwie o tragedii, która spotkała nasz naród ponad 70 lat temu.

Prawda niestety jest cały czas fałszowana przez stronę ukraińską, dlatego też trzeba podejmować odpowiednie kroki aby walczyć z kłamstwem. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie fundacji http://fundacjawolynpamietamy.pl/o-nas/

Fundacja „Wołyń Pamiętamy” powstała w październiku 2018 roku. W tym czasie z pieniędzy internautów w polskich miastach zrealizowano kilka ważnych edukacyjnych przedsięwzięć. Jednym przypominają, innym uświadamiają bestialstwo Ukraińców, także bierność duchownych grecko-katolickich.

Na kresach wschodnich II RP w latach 1939 – 1948, zostało zamordowanych 250 tysięcy polskich dzieci, kobiet i starców, którzy po dziś dzień leżą w haniebnych dołach śmierci!

Zamierzam poprzez fundację realizować projekty, które już wcieliłam w życie (billboardy przy drogach, naklejki samochodowe „Wołyń Pamiętamy”) ale również szereg nowych inicjatyw (kampanie mobilne), które przyczynią się do odkłamywania tej bolesnej dla nas historii oraz nie pozwolą nam o niej zapomnieć! Oprócz akcji edukacyjnych w szkołach z historykami – którzy zajmują się tematem ukraińskiego ludobójstwa – fundacja ma zamiar stworzyć w przyszłości koncert patriotyczno-kresowy. Żeby to wszystko osiągnąć potrzebne są środki finansowe o które pragnę prosić wszystkich ludzi, którym na sercu leży upamiętnienie bestialsko pomordowanych naszych Rodaków. Z góry serdecznie dziękuję.

Artykuł powstał dzięki wsparciu programu „Dolny Śląsk Pamięta” przez Fundację KGHM