Poseł Jędrysek: Nie ma przemysłu bez surowców. Polskie zasoby naturalne to gigantyczny majątek


Polskie zasoby naturalne to gigantyczny majątek. Osoba, która próbuje zapewnić kontrolę naszego państwa nad własnymi zasobami jest poddana ogromnej presji – zapowiedziała red. Ewa Stankiewicz swojego gościa, prof. dra hab. Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju.

– Polska Agencja Geologiczna jeszcze niestety nie istnieje. Po trzech latach konsultacji wewnątrz rządowych, procesie legislacyjnym. Projekt trafił do Rady Ministrów, stamtąd go wycofano do następnego posiedzenia. Sprawa jest trudna. Polska nie ma gospodarza zasobów geologicznych, nie ma właściwej polityki surowcowej. Jest gotowy projekt do przyjęcia, opracowałem go – rozpoczął gość.

Istota polityki surowcowej

– Nie ma przemysłu bez surowców. Nadrzędnym celem polityki surowcowej państwa jest to, aby zmniejszyć ryzyko podaży surowców na rynek na cele gospodarcze, społeczne itd. Większość z surowców pochodzi z ziemi. Dobra jakość surowca oznacza nadwyżkę finansową do podziału pomiędzy państwo i społeczeństwo. Wszystko to musi być głęboko przemyślane. Cała polityka surowcowa pokazuje w jaki sposób zarabiać na surowcach. Nie ma żadnego przemysłu bez surowców – tłumaczył istotę polityki surowcowej.

9 filarów polityki surowcowej państwa

– Mamy najpierw analizę potencjału Polski w jakich surowcach mamy szanse. Następnie analiza zapotrzebowania polskiego przemysłu. Dalej, skąd możemy wziąć z zagranicy i w jaki sposób. Sprawa recykllingu, sprawy edukacyjne, formy prawne – wymieniał.

– Polityka surowcowa została opracowana przeze mnie i mój niewielki zespół, Była gotowa miesiąc temu. Mam nadzieję, że zostanie przyjęta najpóźniej w miesiącach kwiecień-czerwiec, w zależności od spływających uwag

– Musimy pilnie powołać agencję ekologiczną. Ta byłaby agencją wykonawczą rządową, która byłaby gospodarzem zasobów geologicznych państwa. Wykonywałaby analizy na potrzeby rządu dot. zapotrzebowania przyszłego. Ochraniałaby nasze inwestycje za granicą – opisał istotę powołania agencji. – Przejawem patologii jest nielegalna eksploatacja kruszywa w Polsce. Nie ma ani jednej koncesji na lądowe wydobycie bursztynu, a mamy przecież ok. 10 ton. Nielegalne pozyskiwanie bardzo niszczy środowisko – wskazał.

„Pierwiastki ziem rzadkich”

– Jeśli chodzi o takie metale, Polska jest dziś kluczowym graczem na świecie, jeśli chodzi o ren. Mając dostęp do złóż na Atlantyku czy na Pacyfiku, możemy mieć również kluczowe znaczenie jeśli chodzi o kobalt. Polska pozyskała działkę na środkowym Atlantyku, gdzie mamy potężne złoża miedzi. Przygotowujemy rejs, podczas którego udokumentujemy te złoże – tłumaczył.

Źródło: Telewizja Republika

PODZIEL SIĘ