Skandal! Michalik: Kościół to organizacja kryjąca przestępstwa, Państwo nie chodźcie do tej organizacji; każdy, kto chodzi do kościoła, firmuje to swoim nazwiskiem

PODZIEL SIĘ