Strajkujący nauczyciele nie otrzymają obiecanych pieniędzy. Te co dostali będą musieli oddać

Dlaczego nauczycielom nie mówi się, że będą musieli zwrócić pieniądze, które otrzymali z góry? Dzisiaj każdy protestujący, w związku z niepodjęciem pracy, musi liczyć się z tym, że będzie musiał zwrócić nienależne wynagrodzenie.

Ogólnopolski bezterminowy strajk nauczycieli trwa już trzeci tydzień tydzień. Zgodnie z prawem, za czas strajku samorządy nie mogą wypłacać pensji ale prezydent Jacek Sutryk miał inny pomysł. Jeszcze w marcu na twitterze napisał, że bez względu na długość strajku nauczyciele dostaną to, co się im należy, a fundusze płac szkół pozostaną na niezmiennym poziomie.

Michał Kurczewski szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej skierował interpelację do Prezydenta Wrocławia i poprosił o wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej protestujący nauczyciele będą mieli wypłacone pełne wynagrodzenie a jeśli tak, to czy inne grupy zawodowe również otrzymają rekompensatę za nieprzepracowane godziny.

Do sprawy odniósł się Jarosław Delewski Dyrektor Departamentu Edukacji. Potwierdził to, co mówią prawnicy, iż nie ma takiej możliwości aby nauczyciele mieli pełne wypłaty.

Zgodnie z art. 80 ustawy Kodeksu pracy, wynagrodzenie przysługuje tylko za pracę wykonaną. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w strajku pracownicy nie zachowują prawa do wynagrodzenia (…) W oparciu o art. 87§ 7 k.p. z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Potrącenia (lub odliczenia dokonywane z bieżącej wypłaty) wynagrodzenia zasadniczego z dodatkami do wynagrodzenia dokonuje się w sposób uregulowany w § 12 rozporządzenia MPiPS w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

 

PODZIEL SIĘ