Narodowe Forum Muzyki nadal finansowane przez Województwo Dolnośląskie

Narodowe-Forum-Muzyki-2.jpg

Burzliwa dyskusja w sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie wypowiedzenia umowy na współfinansowanie dotacji dla NFM. Uchwała nie została przyjęta: 26 radnych było przeciwnych, 2 wstrzymało się, 1 nie głosował a 4 było za jej przyjęciem.

Umowę zawarto w kwietniu 2014 roku z Filharmonią im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans we Wrocławiu, w celu utworzenia instytucji kultury i prowadzenia NFM – jako wspólnej instytucji kultury.

Ministerstwo Kultury rokrocznie przekazuje dotację na prowadzenie działalności artystycznej i edukacyjnej. Zgodnie z zapisami umowa trwa do końca 2025 roku. Po tym okresie instytucja automatycznie przejdzie pod zarząd Gminy Wrocław.

Dzisiaj Michał Bobowiec z Bezpartyjnych Samorządowców i autor uchwały przekonywał radnych o wielu innych – niewykorzystywanych przez dyrektora Andrzeja Kosendiaka – możliwościach pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Mowa o dotacji podmiotowej w kwocie 8,6 mln zł, którą mogłyby otrzymać inne ośrodki – zarówno regionalne jak i miejskie, przekonywał Michał Bobowiec: – pozwolą wzmocnić rozwój artystyczny jak i infrastruktury przyczyniając się do stworzenia dla mieszkańców regionu bogatszej oferty kulturalnej,

O głos poprosił Andrzej Kosendiak dyrektor NFM, powiedział m.in.

Nasza działalność jest powszechnie uznawana w kraju i na świecie, pokazywana jako wzór. Mamy już cztery fryderyki, za chwilę odbieramy dwie nagrody europejskie (…). Śmiem twierdzić, że nie ma na Dolnym Śląsku instytucji, które tak konkretnie realizuje państwa strategię. NFM jest marką światową, marką wrocławską, marką dolnośląską.

Nie otrzymaliśmy żadnej informacji o skutkach, jakie ta decyzja wywoła na kondycję kultury na Dolnym Śląsku, na dostępność kultury, na edukację, na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (…). Proszę aby państwo zagłosowali za Narodowym Forum Muzyki.

Przekazuję panu Marszałkowi ponad 15 tysięcy głosów poparcia dla naszego Forum Muzyki

PODZIEL SIĘ