Zbigniew Ziobro o Fundacji Otwarty Dialog : zarzuty są bardzo poważne i niezwykle ciężkie

Niepokojące doniesienia prasowe na temat Fundacji Otwarty Dialog notuje się od 2009 roku. Fundacja powstała z inicjatywy – wówczas ukraińskiej studentki – Ludmiły Kozlowskiej. Kiedy postanowiła rozszerzyć swoją działalność na Polskęze względu na szybko pogarszającą się sytuację w Polsce i innych państwach członkowskich UE zmagających się z konsekwencjami antyliberalnej polityki prowadzonej przez ich populistyczne rządy”, była już żoną Bartosza Kramka, autora instrukcji pn. Wyłączny rząd!

Kozlowska i Kramek w 2014 doprowadzili do otwarcia w Warszawie Centrum “Ukraiński Świat” w celu zintegrowania ukraińskich imigrantów z polskim społeczeństwem, także wspierania kultury i dialogu obu narodów. Przez dwa lata udzielili pomocy ponad 30.000 Ukraińców w Polsce. W tej chwili z powodu braku stałego finansowania centrum jest zamknięte.

Gdy w połowie sierpnia 2018 roku Polska umieściła jej nazwisko w bazie danych SIS, stała się osobą niepożądaną w strefie Schengen. Środowiska lewicowe natychmiast podniosły larum i w obronie prezes Fundacji Otwarty Dialog wystosowali apel poparcia, który podpisał: Lech Wałęsa, Leszek Balcerowicz, Radek Sikorski, Sławomir Nowak, Michał Boni, Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein, Elżbieta Bieńkowska, Michał Szczerba, Seweryn Blumsztajn, Tomasz Lis, Marcin Święcicki i Ryszard Schnepf.

Pytanie, jak dalece Kramek i Kozlowska mogli mieć wpływ na politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa polskiego pozostaje bez odpowiedzi. Skandal, który w wydaniu świątecznym ujawnił brytyjski dziennik potwierdził powszechną wiedzę o nielegalnym finansowaniu i powiązaniu z oligarchami, w tym przypadku w Kazachstanie i Mołdawii.

W Polsce Ludmila Koslowska jest persona non grata ale jej fundacja, której wiceprezesem jest Bartosz Kramek działa legalnie. Zapytaliśmy Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę, czy będzie delegalizacja Fundacji Otwarty Dialog?

Są bardzo kolejne poważne argumenty, wskazujące na wątpliwe – z punku widzenia etyczno-moralnego – działania tej fundacji ale właściwe decyzje w tym zakresie będą podejmować organa państwa.

Zarzuty są bardzo poważne i niezwykle ciężkie – zarówno w naszej prasie jak i międzynarodowej, w  tej sprawie to sądy są kompetentne.

Czy ujawnienie działań Bartosza Kramka i jego żony Ludmiły Kozlowskiej a także ich współpraca z czołowymi polskimi politykami, wskazują jednoznacznie na szkodliwe działania w naszym kraju?

Racje polskiego państwa są udokumentowane w postaci tajnych dokumentów, także dokumentów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zresztą nie tylko polskich służb ale też zaprzyjaźnionych z naszym państwem i które należą do NATO.

PODZIEL SIĘ