Przedstawiamy kandydatów do Parlamentu Europejskiego: Jacek Baczyński nr 8 w okręgu dolnośląskim i opolskim (lista PiS)

Jacek Baczyński foto: youtube.pl /TV Regionalna pl

W polityce aby osiągnąć sukces – ważnych jest wiele cech, ale aby utrzymać poparcie wyborców i zjednać sobie kolejnych, niezbędna jest inteligencja, pracowitość i umiejętność słuchania. Czy  dla Jacka Baczyńskiego zdobycie głosów w najbliższych wyborach będzie tak samo łatwe, jak we wcześniejszych? Wszystko rozstrzygnie się 26 maja 2019 roku. Zapytaliśmy samorządowca o początki kariery politycznej, skąd pochodzi i co jest w życiu najważniejsze.

Legniczanie chyba znają pana doskonale?

To moje rodzinne miasto i najważniejszy dla mnie kawałek nieba. Tam – jak mówił nasz Ojciec Święty, wszystko się zaczęło. I szkoła podstawowa, i liceum, przyjaźnie i miłości. Do dzisiaj spotykam się z kolegami, choć jest nas coraz mniej, większość rozjechała się po Polsce i świecie. Z Legnicy wyjechałem tylko na chwilę, studiowałem politologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i ekonomię na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wróciłem i studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” ukończyłem już w Legnicy na PWSZ im. Witelona. Dzisiaj jestem specjalistą w tej dziedzinie. Pracuję w kopalni, w której wydobywamy miedź i sól. Z przemysłem miedziowym związany jestem od wielu lat.

A z chłopakami z moich szkół zdzwaniamy się i to miło, gdy wspominamy nasze podwórkowe zabawy, czasem wygłupy. Dzisiaj jest inaczej, dzieciaki nie mają tyle werwy co my kiedyś.

Jest pan jednym z założycieli i pierwszym przewodniczącym – w latach 2011-2016 – Legnickiego Klubu Gazety Polskiej ale dusza społecznika odnalazła pana jeszcze w innych miejscach.

W Klubie zajmowałem się wieloma rzeczami ale przede wszystkim podejmowałem wysiłki na rzecz krzewienia patriotyzmu. Systematycznie organizowałem uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia z historii Polski. Jestem Honorowym  Dawcą Krwi, działam w Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90. Także przewodniczącym Komitetu nr 4 PiS w Legnicy i członkiem Zarządu Okręgowego PiS nr 1, także członkiem Rady Programowej TVP3 Wrocław oraz członkiem komisji zakładowej NSZZ Solidarność przy O/ZG ”Polkowice-Sieroszowice”.

Do wyborów do Parlamentu Europejskiego pozostało niespełna miesiąc. Kampania wyborcza wchodzi w najważniejszą fazę a kandydaci w bezpośrednich rozmowach z wyborcami odpowiadają nie tylko na pytania stricte polityczne ale również osobiste. Czy ktoś pana zaskoczył?

Wiele razy. Często są to rzeczowe i przekrojowe pytania, czasem zaczepne, np. czy w naszych basenach kobiety arabskie powinny ubierać europejskie stroje kąpielowe i odpowiedział pan, że…  w naszej kulturze, powinny dostosować się do panujących zachodnich zwyczajów. Wszak turyści w krajach, gdzie czczony jest Allah, Budda, Śiwa, nie mogą liczyć na inne “europejskie” traktowanie.  Mało tego, niedostosowanie się do ichniej tradycji niesie za sobą konsekwencje, czasem dotkliwe. Zatem w Europie standardy europejskie dla wszystkich.

A spotkania z ludźmi zawsze są ciekawe. Czasem zagadują po niemiecku i angielsku, a ja mówię biegle w tych językach. I muszę przyznać, że zawdzięczam to moim pedagogom z Legnicy.

Dzisiaj jest pan radnym sejmiku dolnośląskiego. Pełni funkcję przewodniczącego Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość oraz przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Ponadto pracuje w Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny oraz Rewizyjnej. Dużo obowiązków!

Normalnie. Mam spore doświadczenie, potrafię delegować zadania, poza tym robię to co lubię, wtedy najtrudniejsze rzeczy nie sprawiają kłopotów.

 Z Prawem i Sprawiedliwością związałem się 16 lat temu. Najpierw jako przewodniczący Forum Młodych PiS w Legnicy, a od 2004 roku wstąpiłem do partii. W 2006 roku zostałem wybrany radnym Rady Miejskiej Legnicy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W kadencji 2006-2010 pełniłem funkcje Wiceprzewodniczącego Komisji Kapituły i Statutu, a następnie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. W 2010 i 2014 roku zostałem ponownie wybrany radnym Rady Miejskiej Legnicy, gdzie przez kolejne dwie kadencje byłem Przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny. Przez trzy kolejne kadencję byłem najmłodszym radnym Legnicy.

Wiem, że w ocenie mieszkańców uchodził pan za jednego z najaktywniejszych radnych. Świadczy o tym liczba złożonych interpelacji, zapytań czy wniosków. A to przełożyło się na fantastyczne wyniki wszystkich wyborów w Legnicy. Ostatnio zdobył pan blisko 28 tysięcy głosów.

Byłem autorem uchwały o obniżce cen biletów MPK i współautorem uchwały o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wielokrotnie wnioskowałem o przeniesienie pomnika „Wdzięczności dla Armii Radzieckiej” z Placu Słowiańskiego, wreszcie udało się. W międzyczasie remonty dróg, ulic, kamienic. Legnica wzrasta gospodarczo a będzie jeszcze lepiej.

PODZIEL SIĘ