Kulisy finansowania pisma „Liberté!” i fundacji Industrial! Pieniądze z Niemiec ?

Leszek Jażdżewski z pisma „Liberté!” skradł show Donalda Tuska. Poprzedzając wystąpienie byłego premiera na UW winą za całe zło w Polsce obarczył Kościół katolicki. Nic nowego. Takie same hasła głosiły zbrodnicze systemy totalitarne. Poglądy pana Jażdżewskiego oczywiście warte są analizy, ale warto się przyjrzeć, kto finansuje fundację, w której Jażdżewski pełni funkcję wiceprezesa.

Pieniądze z Niemiec są ważnym wsparciem dla fundacji Industrial, wydawcy pisma „Liberté!”. Ze sprawozdania finansowego wynika, że w 2013 r. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (Fundacja Naumanna) przekazała fundacji Industrial ponad 150 tysięcy złotych! Drugą dotację w wysokości ponad 32 tysięcy złotych wydawca „Liberté!” otrzymał z węgierskiej Republikon Foundation. Pozostałe źródła finansowania to m. in. dotacja z ministerstwa kultury w wysokości 70 tysięcy złotych.

Fragment sprawozdania finansowego fundacji Industrial z 2013 r. / autor: wPolityce.pl
Fragment sprawozdania finansowego fundacji Industrial z 2013 r. / autor: wPolityce.pl
Fragment sprawozdania finansowego fundacji Industrial z 2013 r. / autor: wPolityce.pl
Fragment sprawozdania finansowego fundacji Industrial z 2013 r. / autor: wPolityce.pl

Nie wiadomo, jakie środki z Niemiec wydawca „Liberté!” otrzymał w kolejnych latach. Fundacja Industrial nie opublikowała sprawozdań finansowych, chociaż powinna to uczynić.

Fundacja Naumanna została założył w 1958 r. pierwszy prezydent Republiki Federalnej Niemiec Theodor Heuss. Dodajmy, że w czasie wojny Heuss pisał w nazistowskim tygodniku „Das Reich”. Fundacja zajmuje się promowaniem myśli liberalnej. Współpracuje z niemiecką Wolną Partią Demokratyczną (FDP). W Polsce fundacja działa od 1992 r. Zajmuje się m. in. udzielaniem stypendiów studentom. Czy gdyby nie pieniądze z Niemiec fundacja Industrial byłaby w stanie funkcjonować?

Środowisko skupione wokół „Liberté!” zasłynęło akcją „Świecka szkoła”. W jej ramach przygotowano projekt ustawy, który miał wyrzucić religię ze szkoły.

źródło: wpolityce.pl

PODZIEL SIĘ