Co było na maturze z języka polskiego? ZOBACZ

Twitter/@newsjsPL

Za nami egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Maturzyści musieli zmierzyć się z problemem ”Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie”. Zacytowanym fragmentem tekstu w arkuszu był fragment “Prologu” w “Dziadach” części III, gdy głównego bohatera podczas snu odwiedzają duchy nocne oraz aniołowie. Maturzyści musieli odwołać się do zacytowanego fragmentu “Dziadów”, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury.

W przypadku analizy tekstu poetyckiego nie ma podanego problemu, który maturzysta powinien poruszyć w swoim tekście, jest tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. W tym roku trzeba było zinterpretować wiersz Anny Świrszczyńskiej “Samotność”.

Źródło: media/ telewizjarepublika.pl

PODZIEL SIĘ