W ciągu czterech lat dochód rozporządzalny wzrósł w Polsce o 22 proc.

Dochód rozporządzalny, który przeznaczany jest na konsumpcję i oszczędności, w minionych czterech latach wzrósł w Polsce o 22 proc. Szczególnie w ostatnich latach widać wyraźną poprawę sytuacji materialnej gospodarstw domowych w naszym kraju. Poza dobrą koniunkturą naszej gospodarki wynika to z rosnących transferów ze środków publicznych do gospodarstw domowych w postaci różnego rodzaju świadczeń pieniężnych, rzeczowych i usług. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w 2018 r. osiągnął 1 693 PLN, czyli poziom o 6 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Wzrost miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę to kluczowa miara zdolności gospodarstw domowych do konsumpcji, która w sposób wiarygodny – w warunkach niskiej inflacji – przekłada się na siłę nabywczą portfela obywateli. Ostatnie lata wzrostu dochodu rozporządzalnego umożliwiły poprawę poziomu życia milionów Polaków, z korzyścią dla gospodarki i dla państwa.

źródło: centruprasowe.pap.pl

PODZIEL SIĘ