Wraca sprawa likwidowanego przez Miasto Ośrodka dla dzieci. Radny Kurczewski: Trzebnicka, to bardzo dobra lokalizacja i nadzieja na utrzymanie Ośrodka

Wraca sprawa likwidowanego przez Miasto Ośrodka dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Lutra. Kilka dni wcześniej Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski przesłał do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka propozycję dzierżawy budynku przy ulicy Trzebnickiej 42-44 z przeznaczeniem na rzecz utrzymania integralności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.

Trzebnicka, to bardzo dobra lokalizacja i nadzieja na utrzymanie Ośrodka w takiej samej formie mówią rodzice. – Wiemy, że ma to być siedziba tymczasowa ale z niej nikt nas już chyba nie wyrzuci do czasu wybudowania nowego obiektu albo adaptacji z zasobów gminy. Szanse są duże ale potrzebna jest zgoda Rady Miasta. Jeśli dobro dzieci jest rzeczywiście brane pod uwagę – zarówno przez radnych wszystkich klubów, jak i urzędników, to apel zostanie życzliwie przyjęty na sesji. Problem z własną siedzibą jest od 15 lat. Pomimo trudnych warunków lokalowych, rehabilitanci i kadra nauczycielska robiła wszystko co w ich mocy aby zminimalizować uciążliwości dla naszych dzieci. Ten ośrodek, jak wiemy cieszy się dobrą opinią a dzieci są szczęśliwe. Jeśli można uratować nas to należy to zrobić niezwłocznie i w końcu doprowadzić do tego, byśmy mieli obiecany prze z poprzedniego prezydenta autonomiczny budynek.

To może się udać, mówi Michał Kurczewski szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

– Mamy nadzieję, że na najbliższej sesji radni miejscy przychylą się do naszego apelu i propozycji Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Krzyżanowskiego, dotyczącego dzierżawy budynku przy ulicy Trzebnickiej.

Kwestia utrzymania integralności Ośrodka jest szczególnie istotna ze względu na możliwy niekorzystny wpływ na dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wynikający z podzielenia dotychczasowego SOSW nr 1, mówi Kurczewski

Niebagatelne znaczenie ma także jego dorobek, który jest zagrożony wskutek podzielenia. Wobec pojawienia się realnej szansy na pozytywne rozwiązanie kwestii lokalizacji SOSW nr 1 i utrzymania jego integralności za ważne uznaje się przyjęcie przez Radę Miasta stanowiska względem oferty

dzierżawy budynku przy Trzebnickiej 42 – 44 we Wrocławiu.

PODZIEL SIĘ