Wiceprezydent Granowska i dyrektor Delewski wprowadzili w błąd opinię publiczną? Rodzice domagają się sprostowania

PIS wie jak rozwiązać problem likwidownej przez Miasto szkoły dla dzieci z niepełnosprawnością intelelektualną ale Ratusz nie widzi takiej możliwości. Dlaczego relacje urzędników, nauczycieli i rodziców tak bardzo różnią się w ocenie sytuacji?

Jako obywatele Wrocławia czujemy się lekceważeni i upokorzeni kłamstwami, które usłyszeliśmy, czytamy w liście skierowanym do redakcji.

– Przykro nam, że w oczach naszych włodarzy nie dorastamy do ich wizji miasta. Tym bardziej przykro nam, że co innego deklarowali w trakcie wyborów. Jako mieszkańcy i wyborcy mówimy jednak „SPRAWDZAM” i czekamy na dalszy rozwój wypadków, mając ciągle nadzieję na zachowanie SOSW nr 1 w całości, w jednej lokalizacji.

Przedstawiamy nasze sprostowanie informacji umieszczonej na miejskim portalu pani zastępcy Prezydenta Wrocławia Renaty Granowskiej i dyrektora Jarosława Delewskiego z dnia 13 maja 2019 roku, piszą zaniepokojeni rodzice i kadra nauczycielska likwidowanej szkoły przy ul. Lutra.

SPOŁECZNOŚĆ SOSW NR 1 STANOWCZO PROTESTUJE PRZECIWKO SZERZENIU NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI W MEDIACH.

W DNIU 13.05.2019 PRZEZ ZASTĘPCĘ PREZYDENTA WROCŁAWIA P. RENATĘ GRANOWSKĄ I DYREKTOR DEPARTAMENTU EDUKACJI P. JAROSŁAW DELEWSKI PODJĘLI PRÓBĘ WPROWADZENIA W BŁĄD OPINII PUBLICZNEJ

WE WROCŁAWIU.

1/ 8 i 9 maja 2019 roku w Ratuszu rodzice dzieci niepełnosprawnych złożyli 138 PETYCJI do Prezydenta Jacka Sutryka z prośbą o przychylne rozpatrzenie propozycji Urzędu Marszałkowskiego z dnia 6.05.2019 o przeniesieniu całego SOSW nr 1 na ul. Trzebnicką 42-44.

2/ Zdecydowana większość nauczycieli nie deklaruje woli współpracy z Fundacją ECDiE. Wg naszych informacji jedynie kilka osób zadeklarowało chęć współpracy z Fundacją.

3/ Zdecydowana większość (ponad 90 %) rodziców dzieci niepełnosprawnych wbrew nie znajdującym żadnego oparcia w faktach twierdzeniom P. Renaty Granowskiej, nie deklaruje chęci współpracy z Fundacją ECDiE. Jedynie ok. 10 osób (na ok. 400 rodziców 191 dzieci) wzięło udział w spotkaniu w Fundacji 8.05.2019 w sprawie zapisów do nowej szkoły, mimo bezwstydnego lobbowania urzędników na rzecz Fundacji. Do dziś ani Prezydent ani nikt z jego urzędników nie wyjaśnili powodów dla których nie chcą wykonywać ciążących na nich z ustawy obowiązków i przekazania ich bez żadnych konkurencyjnych procedur Fundacji, która w porównaniu do zespołu nauczycielskiego SOSW nr 1 posiada bardzo małe doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (Fundacja została zarejestrowana przez KRS pod nr 0000610366 w dniu 01.04.2016 r. Jak to się ma do 46 letniego doświadczenia zespołu SOSW nr 1)

4/ Domagamy się aby miasto jednoznacznie sprecyzowało czy jeśli mówi o deklaracji współpracy z Fundacją to ma na myśli absolwentów SOSW nr 1, czy obecnych uczniów ośrodka w oddziałach 1-7? Są to dwie odrębne informacje i doświadczeni urzędnicy z pewnością są tego świadomi. CZY RÓWNIE ŚWIADOMIE WPROWADZAJĄ OPINIĘ PUBLICZNĄ W BŁĄD?

5/ 8.05.2019 odbyło się spotkanie z dyrektorem Fundacji ECDiE na którym pojawiło się ok. 10 rodziców. W czasie spotkania dyrektor Fundacji ostatecznie zniechęcił osoby niezdecydowane do oddania dzieci pod opiekę fundacji. Jawnie zadeklarował, ŻE NIE UCZY BO NIE LUBI co sprawia, że jako rodzice i nauczyciele nie mamy absolutnie ŻADNEGO ZAUFANIA DO FUNDACJI I JEJ WŁADZ. Ponadto nasze dzieci wielokrotnie nazywano tam klientami, co dodatkowo budzi nasz niesmak i niepokój. Nie możemy w związku z tym powierzyć naszych dzieci pod opiekę Fundacji kierowanej przez taką osobę. PANIE PREZYDENCIE WROCŁAWIA TO NIE JEST BIZNES TU CHODZI O COŚ DUŻO, DUŻO WIĘCEJ.

6/ Podzielenie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie na kilka placówek wbrew woli rodziców, pedagogów i samych dzieci jest „CICHĄ” LIKWIDACJĄ. Włodarze miasta deklarują, że wykorzystają całą ścieżkę prawną, aby zlikwidować SOSW nr 1. Czy tak powinna objawiać się troska o najsłabszych obywateli?

7/ W wypowiedzi Pani zastępcy prezydenta Renaty Granowskiej padły słowa: ” bardzo się cieszymy, że część rodziców oraz nauczycieli zadeklarowała pozostanie w placówce prowadzonej przez Fundację przy ul. Lutra.” Na pytania dziennikarzy o liczbę osób odpowiedziano, że „dane zmieniają się z dnia na dzień.” Z całym szacunkiem, to nie jest giełda i tu żadne dane nie zmieniają się z dnia na dzień. Tych danych po prostu nie ma, a jeśli są to domagamy się ich ujawnienia. Czego obawiają się włodarze Miasta Wrocławia nie chcąc ujawnić tych liczb? PRAWDY ?

8/ Osoby, które na sztandarach mają wzniosłe słowa prymasa Stefana Wyszyńskiego: „Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem” powinny z wielką ostrożnością ważyć słowa, których używają, szczególnie wtedy gdy tę władzę sprawują z nadania obywateli i dotyczy ona najsłabszych, którzy nie mogą się sami bronić.

Społeczność SOSW nr 1

PODZIEL SIĘ