Bezpodstawne naliczanie opłat czy po prostu utrzymanie Karkonoskiego Parku Narodowego?

Karkonosze wraz z Górami Izerskimi to jedno z najpiękniejszym miejsc w południowo-zachodniej Polsce. Górskie pasma Sudetów rozciągają się na terytorium Polski i Czech.

16 stycznia 2019 roku Karkonoski Park Narodowy obchodzić będzie 60-lecie. Będzie to okrągła rocznica powstania Parku Narodowego, który chroni niezwykłe i unikatowe pomniki przyrody, a także wyjątkowe góry – Karkonosze. Stale rosnąca z roku na rok liczba turystów oraz komercjalizacja terenów górskich wpływa negatywnie na otoczenie.

Dlaczego Parki Narodowe są tak istotne? Dlaczego należy je wspierać? Dlaczego powstały? Choć odpowiedź na te pytania wydaje się oczywista nie wszyscy odwiedzający karkonoskie tereny są tego świadomi.

Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

infografika wDolnymŚląsku.com

Obszar parku narodowego jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym.

Na wyjątkowość Karkonoszy zwrócono uwagę już w 1933 roku, niepowtarzalne walory sprawiły, iż utworzono w miejscach szczególnie cennych pierwsze rezerwaty ochrony przyrody: Śnieżne Kotły, Czarny Kocioł, Kocioł Łomniczki, Kocioł Małego Stawu, Kocioł Dużego Stawu. Jednak o Parku Narodowym zaczęto myśleć dopiero po Drugiej Wojnie Światowej, a wszystko za sprawą Profesorów z Uniwersytetu Poznańskiego i Wrocławskiego.

Wszystkie parki w Polsce zostały utworzone, by chronić cenną dla danego regionu przyrodę. Jest to niezbędne szczególnie w czasach, gdy ingerencja człowieka w środowisko naturalne jest bardzo duża. Jednak wciąż wielu turystów odwiedzających nie tylko Karkonosze, nie zdaje sobie sprawy, że Park Narodowy poprzez wytyczanie szlaków, ich czasowe zamykanie, czy remontowanie odpowiada za nasze bezpieczeństwo.

Karkonoski Park Narodowy każdego roku odwiedza około 2,5 mln turystów przypadających na całą powierzchnię parku (tj. 5,5 tys. hektarów; gęstość zaludnienia wynosi 44,8 os/km2) . Dlatego turyści mają obowiązek korzystania tylko z wytyczonych szlaków, jednak przy tak ogromnej liczbie odwiedzających, w okresie 3 miesięcy (okres wakacyjny) KPN stał się jednym z najbardziej rozdeptanych Parków Narodowych w Polsce (na czele Tatrzański Park Narodowy). By odpowiednio zadbać o przyrodę i bezpieczne z niej korzystać, potrzeba odpowiedniej liczby pracowników.

Do utrzymania Parku potrzeba środków pieniężnych, dlatego pobierane są na ten cel opłaty za wstęp. Środki przeznaczane są na utrzymanie szlaków, konieczność remontowania niektórych odcinków, sprzątanie zwalonych drzew na odcinkach uczęszczanych przez turystów, sprzątanie śmieci, sponsorowanie GOPR oraz TOPR (KPN). Na to wszystko idą opłaty za wstęp (6 zł bilet wstępu normalny, 3 złote ulgowy). Czy to naprawdę tak wiele? Tak wiele by cześć społeczeństwa nadal twierdziła, że opłaty za wstęp to wyłudzenie na rzecz Dyrekcji Parku Narodowego?

Pamiętajmy, że każdego roku w Karkonoskim PN i w Parkach Narodowych innych jest przeprowadzana akcja sprzątania po wakacyjnych turystach (zbieranych jest nawet do pół tony śmieci!). Pamiętajmy też o ratownikach górskich, których pensje są niskie, a pomimo tego są oni zawsze gotowi przyjść nam z pomocą.

www.outdoormagazyn.pl

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ