Czy to zatrzyma kombinacje „kasty” w SN? Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych śle pytania do Trybunału Konstytucyjnego

sady_11.png
fot: youtube

Czy to zakończy chaos i kombinacje „kasty” sędziowskiej w Sądzie Najwyższym? Portal wPolityce.pl ustalił, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych prześle do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawne dotyczące zgodności z konstytucją, m.in. wyłączania sędziów ze składów orzekających w SN oraz o sprawę słynnego już braku kontrasygnaty premiera przy obwieszczeniu prezydenta o wolnych stanowiskach sędziowskich.

 

Odpowiedź na te pytania pozwoli zamknąć dyskusję wokół nowych sędziów Sądu Najwyższego oraz kwestii związanych z ich nominowaniem. „Kasta” sędziowska nagminnie podważa ich nominacje i próbuje ich wyłączać ze składów orzekających. Wszystko z powodu rzekomo niezgodnej z konstytucją procedury powoływania sędziów. Portal wPolityce.pl dotarł do treści pytań Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, które trafić mają do Trybunału Konstytucyjnego:

1. Czy art. 49 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r./ – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie w jakim dopuszcza wniosek o wyłączenie sędziego powołanego przez Prezydenta RP na podstawie wniosku KRS w skład której wchodzą sędziowie wybrani w sposób przewidziany w art. 9a (…) ustawy o KRS w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 grudnia 2018 ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw – jest zgodny z art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji RP?

2. Czy artykuł 31 p. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 o Sądzie Najwyższym w zakresie w jakim obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN stanowi akt niewymagający dla swojej ważności podpisu (kontrasygnaty – red.) Prezesa Rady Ministrów – jest zgodny z art/ 144 ust. 2 oraz art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji?

3. Czy art. 1 w związku z art. 82 i art. 86, art. 87, art. 88 ustawy z 8 grudnia 2017 o SN w zakresie w jakim stanowi normatywną podstawę rozstrzygania przez SN o:

a. statusie sędziowskim osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego, w tym sędziego SN,

b. skuteczność czynności sądu dokonanej z udziałem tej osoby,

c. czynnym i biernym prawie wyborczym do organów sądu, w tym legitymacji tej osoby do sprawowania funkcji w organach sądu, zaś w przypadku SN – także o organach izb tego Sądu

– jest zgodny z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, z art. 10 , art. 144 ust. 3 pkt 17 praz art. 183 ust. 1 i 2 Konstytucji RP?

 

Odpowiedzi na te pytania, które udzieli Trybunał Konstytucyjny, zamkną dyskusję na temat wyboru sędziów, ich wyłączenia oraz kwestii konstytucyjnych uprawnień prezydenta w kontekście nominacji sędziowskich. Zakończy się też histeria „kasty” sędziowskiej, która kłamliwie przekonuje, że wyroki wydane przez sędziów powołanych niedawno przez prezydenta, a opiniowanych przez KRS, są „nieważne”.

PODZIEL SIĘ