GUS podaje nowe wyniki o bezrobociu! Tak dobrze jeszcze nie było!

Michał Sanecki, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Stopa bezrobocia w kwietniu 2019 r. wyniosła 5,6 proc. wobec 5,9 proc. w marcu – podał Główny Urząd Statystyczny.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podało, że – zgodnie z szacunkami resortu – stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,6 proc.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wyniosła 5,6 proc.

Ponadto, jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 938,3 tys. wobec 984,7 tys. osób w marcu 2019 roku.

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w Polsce w I kwartale 2019 r. 3,9 proc. wobec 3,8 proc. w IV kwartale 2018 r. – podał GUS.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w I kw. 2019 roku 55,9 proc. wobec 56,1 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 53,7 proc. wobec 54,0 proc. w IV kw. 2018 r.

Źródło: Centrum Prasowe PAP/ telewizjarepublika.pl

PODZIEL SIĘ