Janecki: To pan, panie Kamysz zajumał 153 mld z OFE, pan przeprowadził podwyższenie wieku emeryt. Pan ludziom zabierał, a nie dawał