Waloryzacja rent i emerytur w 2020 roku wyniesie ponad 3 proc.

Wskaźnik waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur wyniesie 3,24 procent – poinformowała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
O tym, jaki mechanizm waloryzacji zostanie przyjęty, zdecyduje nowy rząd. Wskaźnik, który wynika z inflacji i wzrostu wynagrodzenia, przekłada się na wskaźnik waloryzacji na poziomie 3,24 proc. – wskazała minister Elżbieta Rafalska.

– Ten wskaźnik, który wynika z inflacji i wzrostu wynagrodzenia 20 – procentowego, przekłada się na 3,24 procent. Mam nadzieję, że to taki wskaźnik, którym będziemy się posługiwali. Natomiast jaki zostanie przyjęty mechanizm, będzie decydował o tym nowy rząd – podkreśliła minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Od marca świadczenia emerytalno – rentowe wzrosły o wskaźnik waloryzacji 102,86 proc. Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych oraz innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego szacowany jest na około 7,9 miliarda złotych.

Od 1 marca najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynosi 1100 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła z 772,35 zł do 825 zł.

Resort oszacował, że przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wzrośnie o ok. 49 zł, a przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o ok. 57 zł.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM/ Radiomaryja.pl

PODZIEL SIĘ