Dlaczego mieszkańcy domów jednorodzinnych na Wojszycach nie wiedzą jak wysokie będą budowane bliźniacze domy?

Budowa inwestycji na Wojszycach nastąpiła na podstawie wznowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wcześniej Wydział Architektury i Budownictwa UM we Wrocławiu odmówił inwestorowi zatwierdzenia projektu budowlanego, który przewidywał budowę dwóch budynków jednorodzinnych na ul. Szarych Szeregów 4, na osiedlu Wojszyce.

Od Małgorzaty Jordan zastępcy Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa dowiadujemy się, że Urząd nigdy nie udzielił zgody na budowę i wyraził to w dokumentacji z 24 lipca 2017 roku.

Jednak prace budowlane na działce 3/1, AM-11 trwają a z tablicy informacyjnej budowy dowiadujemy się, że inwestorem jest BURCAN MAREK z Wrocławia, który realizuje projekt na podstawie wznowienia z 2018 wydanego przez Powiatowego Inspektora Budowlanego, zgodnie z numerem zgłoszenia 1230/18.

Na niedużej działce powstaje duża inwestycja, i z tym problemem okoliczni mieszkańcy przyszli do Rady Osiedla i Ratusza. Przewodniczący Osiedla jeszcze nie przekazali swojego stanowiska natomiast Mirosław Lach radny miejski w Klubie Prawa i Sprawiedliwości zareagował natychmiast po spotkaniu z mieszkańcami.

– Złożyłem zapytanie w sprawie przyjętych wskaźników, bowiem niczego nie można dowiedzieć się ani z tablicy informacyjnej inwestora, ani w urzędzie. Nie znane są najważniejsze wskaźniki, które będą miały wpływ na otoczenie po oddaniu budynków do użytku.

Mieszkańcy sąsiadujących działek nie wiedzą jaki jest wskaźnik ilości miejsc postojowych ani ilość niezależnych lokali mieszkalnych. Nie wiedzą jaki jest wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej , co w przypadku naruszenia przez inwestora wymogów, jeszcze na etapie realizacji budowy – a teraz właśnie tak jest – zgodnie z prawem budowlanym stanowi chyba samowolę? Tutaj ważne są ustalenia, czy istnieją warunki dla naturalnej wegetacji roślin. Wreszcie nie jest znany wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki. To jest ważna informacja, bo to z niej wynika wielkość powierzchni zajętej przez budynek. W tym przypadku, na dzisiaj, takiej wiedzy nie mają okoliczni mieszkańcy a to jest ważne.

Małgorzata Jordan potwierdza, że ww. działki prowadzono w Wydziale Architektury i Budownictwa postępowanie zakończone decyzją nr 3981/17 z dnia 27 lipca 2017 odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Inwestycja powstaje na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nr 1230/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku, udzielającej pozwolenie na wznowienie robót budowlanych związanych z budową dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. W związku z tym, ostateczne parametry powstającej inwestycji są jej konsekwencją.

Czyli mamy budowę o której wiemy, tylko jedną rzecz. Inwestor działa na podstawie wznowienia wydanego przez Powiatowego Inspektora Budowlanego ale nikt nie wie, co z ładem przestrzennym wokół przyszłej posesji na wspomnianej budowie.

PODZIEL SIĘ