KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO GWARANCJĄ DO ZACHOWANIA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego daje Polakom gwarancję, że bez względu na to, w jakich państwach Unii Europejskiej mieszkają i pracują bądź pomiędzy jakimi państwami się przemieszczają, zmieniając miejsce zamieszkania oraz pracy, zachowują prawo do świadczeń z każdego z tych państw. 

– Krajowe systemy zabezpieczenia społecznego czy ubezpieczenia społecznego, jak system emerytalny, uprawnienia do zasiłków, do opieki zdrowotnej, podlegają regulacjom narodowym. Gdyby tylko spocząć na tych regulacjach narodowych to osoby, które korzystają z przemieszczania się, najczęściej nie nabyłyby prawa do różnych świadczeń, ze względu na to, że mają krótkie okresy zatrudnienia – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Korzyści wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej są liczne.

– Począwszy od możliwości podejmowania pracy i opłacania składek w innych państwach członkowskich na zasadach takich, jak obywatele tych państw. Równe traktowanie Polaków, którzy podejmują prace w innych krajach członkowskich, za tym idąca również ochrona w zakresie świadczeń, skończywszy na mechanizmach, które w momencie przechodzenia na emeryturę czy też rentę z tytułu niezdolności do pracy, ułatwiają uzyskanie tych uprawnień i to we wszystkich państwach, w których pracowaliśmy w czasie naszej kariery zawodowej – wskazuje Andrzej Szybkie, dyrektor Departamentu Rent Zagranicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tylko w 2018 roku na podstawie przepisów unijnych i umów dwustronnych zawartych przez Polskę z niektórymi państwami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał miesięcznie blisko 184 tysięcy emerytur i rent. Z tego za granicę transferowanych jest nieco ponad 60 tysięcy świadczeń.

źródło: radiomaryja.pl

PODZIEL SIĘ