NBP: system finansowy Polski pozostaje zrównoważony

pixabay.com/pl/pieniądze-monety-poszukiwanie-lupa-1528718/

System finansowy Polski pozostaje zrównoważony, a ryzyko systemowe utrzymuje się na niskim poziomie – podał Narodowy Bank Polski. Tempo wzrostu kredytu i poziom zadłużenia w relacji do PKB pozostają umiarkowane – to dane opublikowane przez Bank Centralny w raporcie o stabilności systemu finansowego.

Sektor bankowy charakteryzuje się dobrym wyposażeniem w kapitał – łączny współczynnik kapitałowy przekracza 18 proc. Jednocześnie jakość portfela kredytowego pozostaje dobra – udział należności z utratą wartości utrzymuje się poniżej 7 proc. Zdecydowana większość banków z nadwyżką spełnia normy płynności krótko- i długoterminowej.

Stabilny system finansowy to fundament bezpiecznej gospodarki – podkreślił ekonomista, dr Artur Bartoszewicz.

To fundament bezpieczeństwa naszych pieniędzy, bo deponując pieniądze w banku ufamy, że środki, które w tym banku złożymy zostaną oprocentowane, przyniosą nam zyski, a w przyszłości je odzyskamy. Jeżeli zaś zaciągamy kredyty, prowadzimy działalność gospodarczą chcielibyśmy, by banki były dobrym partnerem w prowadzeniu takiej działalności. W obu przypadkach, zarówno w obszarze depozytu, jak i kredytowania, polski system jest bardzo wydolny i na tle tego co się dzieje w bankach europejskich, jak słyszymy w informacji Narodowego Banku Polskiego, jest dobrze wyposażony w kapitały własne. Nie finansuje się zewnętrznie, nie podejmuje działalności wysokiego ryzyka. Jest to po prostu bezpieczny system gwarantujący, że gospodarka jest zasilana w pieniądze – powiedział ekspert.

Według banku centralnego zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego mają nadal głównie charakter zewnętrzny. NBP ocenił w raporcie, że gdyby gospodarka globalna i system finansowy doświadczyły szoków, to miałoby to również wpływ na polski rynek.

źródło: radiomaryja.pl

PODZIEL SIĘ