Radni PiS zaproponowali 72 inwestycje w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego [lista]

MP most

Projekty zgłoszone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2020-2030 przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w dniu 7 czerwca 2019

 1. Co najmniej 70% ekologicznego taboru autobusowego we Wrocławiu do roku 2030
 2. Budowa tramwaju na Psie Pole
 3. Przedłużenie linii tramwajowej do Radwanic
 4. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego
 5. Budowa Trasy Krakowskiej
 6. Projekt i budowa brakującego północnego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Poświęckiej do ul. Jana III Sobieskiego
 7. Budowa brakującego odcinka ulicy Litewskiej (tzw. Nowolitewskiej) – połączenie z ulicą B. Krzywoustego
 8. Budowa elektrowni fotowoltaicznych na budynkach należących do Gminy Wrocław
 9. Ścieżka rowerowa wzdłuż alei Jana Kochanowskiego
 10. Przebudowa skrzyżowania ulicy Sołtysowickiej i alei Poprzecznej (lub budowa ronda) na Sołtysowicach
 11. Budowa ulicy Wilanowskiej – połączenie z ulicą Zatorską
 12. Remont gminnego wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Zgodna-Komuny Paryskiej-Plac Zgody
 13. Remont gminnego wnętrza podwórzowego w kwartale ulic: Komuny Paryskiej-Prądzyńskiego-Kościuszki-Pułaskiego
 14. Remont i przebudowa ulic na Grobli i Międzyrzeczkiej
 15. Remont traktów łączących Żabią Ścieżkę z ulicą Na Niskich Łąkach
 16. Remont i przebudowa ulicy Rakowieckiej w obrębie granic osiedla Przedmieście Oławskie
 17. Remont i przebudowa ulicy Kościuszki w obrębie granic osiedla Przedmieście Oławskie
 18. Budowa terenowego centrum sportu i rekreacji przy ul. Na Niskich Łąkach
 19. Budowa/urządzenie placu zabaw dla dzieci starszych oraz strefy aktywnego wypoczynku dla seniorów przy Żabiej Grobli, w parku na Niskich Łąkach – Etap III
 20. Budowa kładki przez fosę, łączącej ul. Podwale ze Wzgórzem Partyzantów
 21. Budowa kąpieliska przy ul. Na Niskich Łąkach wraz z towarzyszącą infrastrukturą i parkingiem przy ul. Młodej
 22. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Traugutta
 23. Remont traktów pieszych na ulicy Grudziądzkiej
 24. Remont wnętrza międzyblokowego między ulicami B. Krzywoustego, a ulicą Grudziądzką
 25. Reaktywacja placu zabaw na podwórku między blokami przy ulicach Kromera, Łąka Mazurska, Bydgoska
 26. Przebudowa infrastruktury ulic Giżyckiej i Kętrzyńskiej
 27. Park na Lipie Piotrowskiej w rejonie ulic Kminkowej i Fryzjerskiej
 28. Parking Parkuj i Jedź koło stacji kolejowej Wrocław Osobowice na min. 150 samochodów
 29. Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Gęsia/Brucknera
 30. Budowa ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie Pełczyńskiej od ulicy Kominiarskiej do ronda Kielara
 31. Modernizacja gminnego wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kościuszki – Więckowskiego – Brzeska – Świstackiego
 32. Remont gminnego wnętrza podwórzowego w kwartale ulic: Miernicza – Komuny Paryskiej – Prądzyńskiego – Traugutta
 33. Remont gminnego wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Więckowskiego – Traugutta – Chudoby – Brzeska
 34. Remont gminnego wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kościuszki- Więckowskiego- Traugutta
 35. Ścieżka rowerowa od pętli tramwajowej na Księżu do al. Armii Krajowej
 36. Poszerzenie ulicy Gliwickiej wraz z budową chodników
 37. Budowa ośrodka zdrowia dla terenie osiedla Klecina
 38. Bezpieczne przejścia przez tory kolejowe rewitalizowanej linii 285 do Świdnicy
 39. Kompleksowe rozwiązanie problemu blokowania skrzyżowania na ulicy Karkonoskiej i Zwycięskiej oraz istotnego wjazdu do Wrocławia
 40. Rewitalizacja fragmentów osiedla Borek
 41. Naprawa, modernizacja oraz rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych na osiedlu Kowale
 42. Prawoskręt z ulicy Kowalskiej w ulicę Krzywoustego
 43. Budowa chodnica ulica Polanowicka
 44. Budowa chodnika ulica Poświęcka – prawa strona
 45. Realizacja nowego parku – klina zielonego przy ulicy Żmigrodzkiej/Pakosławskiej/Rudawskiej
 46. Remont ulicy Milickiej
 47. Łącznik Kwidzyńska-Kowalska
 48. Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ramach ulicy Poprzecznej
 49. Remont placu Piłsudskiego na Karłowicach
 50. Przebudowa ulicy Królewskiej na Zakrzowie
 51. Kładka rowerowa łącząca Psie Pole (Zgorzelisko) – Kowale
 52. Budowa łącznika drogowego Góralska – Tęczowa wraz w połączeniem pieszo-rowerowym
 53. Budowa nawierzchni ulicy Chrzanowskiego na Karłowicach
 54. Rewitalizacja podwórek w bezpośrednim sąsiedztwie ze Strefą Kultury Ruska 46abc (podwórka przy ulicy Ruskiej 47/48a oraz Ruska/św. Antoniego/Włodkowica)
 55. Remont ulicy św. Antoniego
 56. Rewitalizacja wnętrza podwórkowego ul. św. Antoniego 36/38
 57. Budowa oświetlenia parku za targowiskiem na Bartoszowicach
 58. Aleja spacerowa pomiędzy ul. Partyzantów a Kosynierów Gdyńskich, w miejscu danego cieku „Czarnej Wody”
 59. Remont placu zabaw przy ulicy 8 maja
 60. Przebudowa wnętrza śródblokowego – Sępolno
 61. Uporządkowanie parkowania na Sępolnie
 62. Budowa ulicy Ałunowej
 63. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Poprzecznej
 64. Przebudowa ulicy Koszarowej na Karłowicach
 65. Rozbudowa budynku szkoły przy ulicy Lubelskiej 95B
 66. Remont Mostów Osobowickich
 67. Przebudowa ulicy Sołtysowickiej (od skrzyżowania z Koszarową do skrzyżowania z Redycką)
 68. Ścieżka rowerowa pl. Daniłowskiego – Las Sołtysowicki
 69. Budowa inteligentnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu alei Jana III Sobieskiego z Wilanowską
 70. Przebudowa skrzyżowania/budowa ronda w rejonie Bystrzyckiej, Balonowej i Chocieburskiej
 71. Budowy ostatniego odcinka ul. Idzikowskiego, od ul. Sterowcowej do ul. Lotniczej
 72. Utworzenie przedszkola modułowego na Gądowie Małym
PODZIEL SIĘ