Czy prezydenci dużych miast powinni angażować się w ogólnopolską politykę? Ciekawe wyniki sondażu Social Changes dla wPolityce.pl

Jak wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, Polacy są generalnie podzielenie w kwestii tego, czy samorządowcy powinni angażować się w ogólnopolską politykę. Przeciwnicy mieszania samorządu lokalnego z grą partyjną mają jednak zauważalną przewagę.

Na pytanie:

Czy Pani/Pana zdaniem przedstawiciele samorządów, np. prezydenci miast, powinni angażować się w partyjną, ogólnopolską politykę? –

30 proc. odpowiada „zdecydowanie powinni” lub „raczej powinni”. Warto zwrócić uwagę, że odsetek osób jednoznacznie i mocno popierających tego typu zaangażowanie jest relatywnie niewielki, i wynosi ledwie 8 proc.

Zdaniem 37 proc. badanych, samorządowcy „zdecydowanie nie powinni” lub „raczej nie powinni” angażować się w partyjne gry na poziomie krajowym.

Co trzeci badany (33 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Rozkład opinii, bez uwzględnienia osób niezdecydowanych, wygląda następująco:

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu – zrealizowanym w dniach od 7 do 12 czerwca – wzięło udział N=1024.

źródło: wpolityce.pl

PODZIEL SIĘ