Raport o stanie Miasta i wotum zaufania dla Jacka Sutryka

radni.jpg

Dzisiaj Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia przedstawił Radzie Miejskiej Wrocławia Raport o stanie Miasta za 2018 rok. Dokument zawiera kluczowe obszary, którymi zajmował się prezydent Rafał Dutkiewicz.

Wrocław zmieniał się i ciągle się zmienia ale jak będzie wyglądał w przyszłości, to będzie zależało nie tylko od prezydenta i jego urzędników ale wszystkich mieszkańców, takie przesłanie przekazał Prezydent Jacek Sutryk radnym miejskim i zgromadzonym gościom podczas sesji RM.

Kierując Departamentem Spraw Społecznych uczestniczyłem w wielu sesjach w roli odpowiedzialnej za różne agendy urzędu, a dzisiaj po raz pierwszy staję, jako prezydent Wrocławia, żeby zdać sprawę z kierowania miastem, powiedział Prezydent

Zawsze wyznawaliśmy zasadę mądrej kontynuacji, dlatego dzisiaj staję z raportem gminy, który z jednej strony chciałbym traktować jako podsumowanie ale też jako raport otwarcia mojej prezydentury.

W raporcie są rzeczy dobre i optymistyczne, jak np. zmiany przyrostu naturalnego i zmiany migracyjne a także dane opisowe, zestawione z latami poprzednimi i miastami podobnymi do Wrocławia. Są również niepokojące wskaźniki, np. zwiększającą się liczbę aut. Rolą raportu, zaznaczył prezydent jest pamiętać przedstawienie nie tylko stanu faktycznego ale również wskazanie głównych wyzwań stojących przed nami.

Kluby Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Sojuszu dla Wrocławia udzieliły poparcia Prezydentowi i postanowiły udzielić wotum zaufania. Natomiast Klub Prawa i Sprawiedliwości powołując się na dokument, wskazał na niegospodarność i zaniedbania, szczególnie w infrastrukturze drogowej, polityce mieszkaniowej, gruntowej i finansowej. Przewodniczący Jacek Kurczewski w imieniu Klubu PIS nie poparł uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Wrocławia wotum zaufania.

 

PODZIEL SIĘ