Jarosław Kaczyński: Proponowano mi, a dokładnie to był premier Bielecki, likwidację Wojska Polskiego, Polska miała być krajem bez armii Polska, jako podmiot polityki zagranicznej, miała zostać zlikwidowana

PODZIEL SIĘ