INFORMACJA O STANIE KONT UBEZPIECZONYCH

podatki.jpg

ZUS rozpoczyna zbiorczą wysyłkę listów z informacją o stanie kont ubezpieczonych. Pod koniec sierpnia trafią one już do niemal 20,5 milionów Polaków.

List z informacją o stanie konta ubezpieczonego trafi do osób, które w ostatnich 20 latach opłaciły przynajmniej jedną składkę na swoje ubezpieczenie emerytalne lub mają kapitał początkowy, który obejmuje składki za okres od 1999 roku do 2017. Informacja o stanie konta ubezpieczonego zawiera stan finansów na koncie ZUS na dzień 31 grudnia 2018 roku. Uwzględniona w nich zostanie czerwcowa waloryzacja. Jednocześnie kapitał ubogacą składki z całego ubiegłego roku.

Ponadto zostaną wykazane składki, które należało odprowadzić i które zostały rzeczywiście odprowadzone. Zobaczymy, czy pracodawca starannie wykonuje swoje obowiązki.

Ubezpieczeni, którzy ukończyli 35 lat, otrzymają również symulację hipotetycznej emerytury. Wyliczenia będą oparte na dwóch sposobach. Pierwszy uwzględnia naszą dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego, włączając składki z dotychczasowych lat pracy. Drugi przyjmuje, że zakończyliśmy aktywność zawodową i więcej nie składkujemy.

Informacja napisana jest prostym językiem i zawiera instrukcję, jak czytać kolejne pozycje danych. Ubezpieczeni będą mogli otrzymać korespondencję również na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Wysyłka zakończy się 31 sierpnia tego roku.

TV Trwam News/RIRM

PODZIEL SIĘ