Sejmik z udzielił wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Województwa Dolnośląskiego

MP Marszałek Cezary Przybylski

Marszałek Cezary Przybylski przedstawił Raport o stanie województwa dolnośląskiego za 2018 rok. Raport jest udostępniony na stronie sejmiku. Obejmuje system zarządzania rozwojem regionu dolnośląskiego, zarządzania i realizacji wszelkich zobowiązań.

Opozycja nie zostawiła na nim suchej nitki. Zarzuty dotyczyły nierozpoczętych inwestycji drogowych i braku determinacji przy realizacji zadań. Przyjęcie Raportu wiązało się z podjęciem uchwały nad wotum zaufania dla zarządu a w dalszej części sesji udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok. Obydwie uchwały zostały przyjęte większością głosów.

Marszałek Cezary Przybylski dziękując radnym za wotum zaufania i za absolutorium powiedział, że debata nad Raportem była bardzo trudna, żywiołowa i gorąca.

Proszę mi wierzyć, że uważnie się wsłuchujemy i w rzeczy, które usprawniłyby pracę ale i również te, które wniosłyby coś nowego, my jako koalicja rządząca weźmiemy na pewno pod uwagę. Jestem głęboko przekonany, że mimo tych głosów wątpiących, to bardzo wiele z tych rzeczy, które zarząd i koalicjant proponuje zostanie zrealizowane.

PODZIEL SIĘ