Dobiega końca remont autostrady A4 przy Punkcie Poboru Opłat (PPO) Karwiany pod Wrocławiem

zdjęcie ilustracyjne

W nocy tj. z 24 na 25 czerwca 2019r. planowane jest zakończenie robót i związanych z nimi utrudnień na A4 przy PPO Karwiany.

Ruch bez utrudnień

W godzinach wieczornych 24 czerwca 2019r. rozpocznie się usuwanie wszystkich elementów czasowej organizacji ruchu.

Od 25 czerwca 2019r. ruch na autostradzie A4 w okolicy PPO Karwiany będzie odbywał się już bez utrudnień.

 

Na koniec parking
Do wykonania w ramach zadania jest jeszcze remont parkingu przy PPO, z umownym terminem jego zakończenia do 4 lipca 2019r., jednak prace te nie będą powodowały utrudnień na autostradzie i samym PPO.

 

Remont – co zrobiono

Remont trwał od 20 maja br. i obejmował obie jezdnie autostrady A4 na dojazdach jak i cały plac PPO Karwiany w km 155+850 ÷ 156+950.

W ramach zadania wykonane zostały między innymi:

– prace przygotowawcze i organizacyjne, w tym dokumentacja projektowa, projekty stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z objazdami na czas robót, zapewnienie wody pitnej dla użytkowników drogi,

– frezowanie warstw bitumicznych (ścieralna, wiążąca, podbudowa),

– ułożenie podbudowy zasadniczej, warstw wiążącej i ścieralnej,

– wymiana barier betonowych i plastikowych,

– wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

– wymianę dylatacji bitumicznych na obiektach mostowych.

 

Wartość umowna inwestycji: 9 563 414,80 zł brutto.

Wykonawca: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

PODZIEL SIĘ