Już dzisiaj ruszają PPK!

Od dziś firmy, które zatrudniają ponad 250 osób, zaczynają stosować przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wiceprezes PFR Bartosz Marczuk przypomina, że na uruchomienie PPK w swoich przedsiębiorstwach pracodawcy mają czas do listopada.

Pracodawcy mogą już formalnie podpisywać umowy z wybraną instytucją finansową i zgłaszać swoich pracowników. Datą graniczną, do kiedy pracodawca musi uporać się z tworzeniem PPK jest przełom października i listopada.

– Obowiązkiem rozpoczęcia tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych jest od dziś objętych ponad 4 tysiące firm – poinformował Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. W tych firmach zatrudnionych jest około trzech milionów dwustu tysięcy Polaków.

Od stycznia przyszłego roku do PPK wejdą firmy zatrudniające powyżej pięćdziesięciu pracowników, a od lipca przyszłego roku- powyżej dwudziestu pracowników.

– W 2021 roku PPK obejmie zaś firmy mające powyżej jednego pracownika oraz budżetówkę – przypomina Bartosz Marczuk i dodaje, że PPK to najlepszy sposób dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę, jaki zaproponowano po 1989 roku.
Podstawowe wpłaty do PPK wynoszą 2 procent wynagrodzenia brutto po stronie pracownika i minimalnie 1,5 procent po stronie pracodawcy. Do tego dochodzi dopłata od państwa wynosząca 240 złotych rocznie oraz dopłata powitalna od państwa w wysokości 250 złotych w pierwszym roku. Odkładając więc na emeryturę drugie tyle otrzymujemy od pracodawcy i państwa. – Poza tym gromadzone w PPK środki będą całkowicie prywatne – podkreśla wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Do PPK zostaną automatycznie zapisani wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat zatrudnieni na umowę o pracę i umowę zlecenie. Z uczestnictwa w PPK będzie można zrezygnować. Ta rezygnacja będzie ważna przez cztery lata. Po tym okresie pracownik ponownie zostanie zapisany i ponownie będzie mógł zrezygnować. Pracownicy starsi będą mogli odkładać pieniądze w ramach PPK, jeśli wyrażą taką wolę.

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Przypomnijmy, że wprowadzenie PPK nie wpływa na dotychczasowe elementy systemu emerytalnego, a jedynie poszerza jego możliwości. PPK to kolejny dobrowolny, prywatny sposób oszczędzania. Środki zebrane na indywidualnym koncie pracownika są wyłącznie jego własnością – mogą być w każdej chwili wypłacone i są dziedziczone. Państwo pomaga jedynie je pomnożyć.

Źródło: IAR/ telewizjarepublika.pl

PODZIEL SIĘ