Radny Kurczewski proponuje wdrożyć model aktywizacji osób głuchych i głuchoniemych

Foto: Archiwum prywatne M. Kurczewskiego

Ciekawy projekt dla osób głuchych i głuchoniemych realizuje Łódź. Radni PIS zbadali potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym słuchu i proponują Prezydentowi Jackowi Sutrykowi wdrożyć podobny projekt we wrocławskich instytucjach. Dzisiaj Michał Kurczewski Radny Rady Miejskiej Wrocławia złożył w tej sprawie interpelację.

Projekt „Deaf Work. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych” ma na celu przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań stanowiących skuteczne formy aktywizacji zawodowej osób głuchych i słabosłyszących a w konsekwencji do aktywizacji zawodowej i poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Zgodnie z założeniem jest to model ułatwiający różnym instytucjom i grupom społecznym wzajemną pomoc, warto aby Miasto przeanalizowało możliwość wdrożenia Deaf Work w Centrach Obsługi Mieszkańca Gminy, mówi Kurczewski.

Będzie przydatny dla osób głuchych i niedosłyszących pozostających bez pracy. Jest szereg filmów w języku migowym, które mogą ułatwić ich funkcjonowanie w naszym mieście.

Gmina Wrocław może z nich skorzystać bezpłatnie. Jedynym warunkiem jest podpisanie decyzji o wdrożeniu modelu z liderem projektu Dobre Kadry Centrum Badawczo Szkoleniowe.

Niepełnosprawni w zależności od potrzeb tłumaczą pisma komunikaty, formularze wniosków wraz z instrukcją wypełnienia na polski język migowy (PJM).

 

PODZIEL SIĘ