Zadłużeni mieszkańcy lokali komunalnych mogą składać wnioski o restrukturyzację długu

kamienic.jpg

Od 1 lipca można starać się o likwidację starego długu, który powstał do końca roku 2016. Gmina Wrocław przygotowała wnioski, które można wypełniać w Zarządzie Zasobu Komunalnego, w Biurach Obsługi Klienta i pobrać ze strony internetowej. Program nie dotyczy bieżącego zadłużenia – z lat 2017-2019.

Zadłużeni mieszkańcy mają pięć możliwości rozwiązania problemu ale warunkiem jest bieżące opłacanie należności czynszowych.

  1. Umorzenie zadłużenia, które powstało do końca 2016r. pod warunkiem zdania zajmowanego lokalu. Aby całkowicie pozbyć się starego długu, należy opuścić mieszkanie komunalne w ciągu miesiąca od daty podpisania ugody
  2. Umorzenie 70% zadłużenia pod warunkiem spłaty 30% zaległości w ciągu 6 miesięcy
  3. Umorzenie 60% zadłużenia pod warunkiem spłaty 40% zaległości w ciągu 12 miesięcy
  4. Umorzenie 50% zadłużenia pod warunkiem spłaty pozostałych należności w maksymalnie 60 ratach. We wniosku należy wskazać w jakiej wysokości rata może być wpłacana, pamiętając, że minimum to 100 złotych miesięcznie
  5. Umorzenie 50% zadłużenia pod warunkiem zamiany na lokal mniejszy

 

Gmina Wrocław ma około 36 tysięcy lokali komunalnych. Niemal 30% jest zadłużona na blisko 180 mln zł.  Od 2013 roku istnieje możliwość odpracowania długu. Dotychczas wpłynęło prawie 600 wniosków o odpracowanie, a ostatecznie zawarto z dłużnikami prawie 500 umów.

Najemcy zgłaszają się do odpracowywania nie tylko samodzielnie, ale także wspólnie rodzice z dziećmi (np. matka z córką, 4-osobowa rodzina) – pozwala na to bowiem Zarządzenie Prezydenta Wrocławia
Praca jest rozliczana w trybie miesięcznym, według stawki 10 złotych za każdą przepracowaną godzinę, a dług jest co miesiąc pomniejszany o kwotę wynikającą z rozliczenia godzinowego.

Chętni do pracy za dług kierowani są do prostych robót porządkowych, ogrodniczych, konserwatorskich lub prostych pomocniczych prac administracyjnych w różnych częściach miasta.

https://www.wm.wroc.pl/formularze-dokumentow-do-pobrania/

PODZIEL SIĘ