W Godzikowicach mieszkańcy protestują przeciwko inwestycji: “obawiamy się rakotwórczych i toksycznych substancji”

Pod Oławą powstał komitet społeczny “Stop budowie zakładów elektrolitu w Godzikowicach”. Dwaj chińscy inwestorzy zamierzają wybudować tam fabryki elektrolitu do baterii litowo-jonowych. Mieszkańcy Godzikowic i sąsiednich wsi sprzeciwiają się powstaniu inwestycji “zagrażającej ich zdrowiu i życiu a także ze względu na ochronę środowiska naturalnego”.

Zaczęło się od miękkich działań lokalnej społeczności: wymianie korespondencji z urzędami przeciwko budowie fabryk, na początku lipca wzdłuż drogi na swoich posesjach wywiesili banery. Mieszkańcy czują się pominięci w decydowaniu o najistotniejszych sprawach dotyczących przyszłości bliższej i dalszej.

– Obawiamy się rakotwórczych i toksycznych substancji. W poniedziałek wyszliśmy na drogę krajową 94 z transparentami i ulotami. To był akt desperackiej próby zwrócenia uwagi na niebezpieczeństwo dla naszego regionu, ale również dla Wrocławia! Dzisiaj bezkarnie pijemy wodę i jemy produkty z tej okolicy i chcemy, żeby tak pozostało!

Blokada na trasie Oława-Brzeg była zapowiedziana i trwała trzy godziny. Podczas 2 min. przerw przepuszczono samochody w obydwu kierunkach, po czym protestujący chodzili wokoło na przejściu dla pieszych. Jak reagowali kierowcy?

Spotkaliśmy się różnymi odczuciami. Przeciwnicy kazali nam iść pod urząd, tylko, że my tam chodzimy, piszemy i nikt nas nie słucha! Krytykujących naszą bezsilność a zwłaszcza ekologów, obrońców planety, kornika drukarza, tych z otwartych klatek zachęcam do zapoznania się z przepisami, zagrożeniami i konsekwencjami, które wynikną, jeśli te fabryki powstaną. Protestujemy dla siebie, przyszłych pokoleń.

Pytamy o zastrzeżenia mieszkańców:

Ze względu na rodzaj i wielkość produkcji, a przede wszystkim na lokalizację, planowane przedsięwzięcia (zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, położone w pobliżu strefy ochrony pośredniej ujęć wody dla Wrocławia) mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla „ludzi zamieszkujących w najbliższej zabudowie mieszkaniowej w miejscowości Godzikowice” ale również dla mieszkańców Wrocławia i znacznej części powiatu oławskiego, w tym Oławy.

Oba raporty oddziaływania na środowisko nie zawierają wszystkich analiz określonych
w Postanowieniach Wójta Gminy Oława, w tym skumulowanego oddziaływania obu zakładów,
a treść raportów budzi szereg uwag, zastrzeżeń i wątpliwości. Dlatego też apelowaliśmy do Gminy o sporządzenie raportu przez niezależnych ekspertów, niestety bezskutecznie.

W obu zakładach będą znajdować się substancje wysoko toksyczne, rakotwórcze, wybuchowe
i łatwopalne. Jaka będzie jakość płodów rolnych znajdujących się wokół działek inwestorów?

– Brak infrastruktury drogowej pod największe w Europie zakłady elektrolitu.

– Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym, któremu przypisano obowiązek uwzględniania uwarunkowań wynikających
z zagrożeń bezpieczeństwa ludności. Plan miejscowy sporządza się dla całego obszaru wyznaczonego w Studium Obecne Studium nie uwzględnia zakładów Inwestorów (ZDR i ZZR)!

Mieszkańcy powołują się na raport z 2018 roku “Oceny zasadności kwalifikacji projektowanego zakładu CAPCHEM do zakładu o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku”, z uwzględnieniem ilości substancji: stwarzających zagrożenie dla zdrowia, stwarzających zagrożenia fizyczne, stwarzających pozostałe zagrożenia, wykazały, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w spr. rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2016 poz. 138) projektowany zakład powinien być zaliczany do zakładu o dużym ryzyku (ZDR) ze względu na zagrożenie dla zdrowia”.

Krótko mówiąc z raportu wynika, że fabryka będzie miała duże, bądź bardzo duże oddziaływanie na środowisko, ale nikt z gminy nie przyjmuje tego do wiadomości, mówią mieszkańcy.

Tymczasem inwestor, tuż przed zapowiadaną blokadą drogi, odniósł się do protestu mieszkańców
i przesłał oświadczenie, w którym czytamy min. (…) inwestycja od początku jest realizowana zgodnie
z polskim prawem i obowiązującymi normami. Szczególnie wart podkreślenia jest fakt, że nasza fabryka nie będzie miała absolutnie żadnego wpływu na zdrowie mieszkańców. Mamy wieloletnie doświadczenie w produkcji elektrolitu (…), cały proces produkcyjny odbywa się w szczelnych, zamkniętych systemach, a wszystkie produkty uboczne są odpowiednio zabezpieczone i neutralizowane bez oddziaływania na lokalną społeczność (…).

 

Zdjęcie udostępnione przez komitet społeczny “Stop budowie zakładów elektrolitu w Godzikowicach”.

PODZIEL SIĘ