Od nowego roku zmiany w przyjmowaniu dzieci do placówek opiekuńczych

fot. flickr.com

Miejskie żłobki i przedszkola od 1 stycznia 2020 roku będą przyjmowały dzieci, które łącznie spełnią trzy warunki: w dniu przyjęcia do żłobka, dzieci które ukończyły 20 tydzień życia, są mieszkańcami Wrocławia i posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodne z aktualnym kalendarzem szczepień.

Bartłomiej Ciążyński, z klubu Sojusz dla Wrocławia i radny sprawozdawca zaznaczył, że występuje w roli klubu, jako posłaniec komitetu “Szczepimy, bo myślimy”, który jest współautorem projektu uchwały, jako prawnik, przekonany co do słuszności ale i legalności rozwiązania tego projektu i po czwarte jako rodzic małych dzieci, zatroskany o ich zdrowie.

– Od dekady obserwujemy w Polsce znaczny wzrost uchyleń od obowiązku szczepień. W 2017 r. odnotowano 30090 przypadków uchyleń, w roku 2018 – 40342 przypadki, natomiast w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. – 42239. Liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień bezpośrednio wpływa na poziom wyszczepialności w całym kraju. Spadek poziomu wyszczepialności, natomiast jest bezpośrednią przyczyną powrotu chorób zakaźnych, które w ostatnich latach występowały sporadycznie. W związku ze spadkiem wyszczepialności możemy zaobserwować chociażby znaczny wzrost potwierdzonych przypadków zachorowań na odrę – w roku 2018 odnotowano 339 przypadków, podczas gdy w 2017 r. było ich jedynie 63.

Szczepienie dzieci powinno być obligatoryjne, a Państwo Polskie powinno dbać o sprowadzanie do Polski i produkowanie w Polsce bezpiecznych szczepionek.


Uchwała przeszła głosami 30 radnych, przy 4 wstrzymujących się od głosu. Poprzedziła ją gorąca dyskusja o wolności do decydowaniu, dyskryminowaniu, edukowaniu społeczeństwa i karaniu za niedostosowaniu się do przyjętych zwyczajów.

– To edukacja przez pałkę, mówił Piotr Maryński, klub PIS z kolei radny Paweł Karpiński z klubu KO przekonywał – Trzeba utrudniać życie tym, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci, wbrew wiedzy naukowej i bezpieczeństwu publicznemu .

 

 

PODZIEL SIĘ