Budżet Miasta – konieczne zmiany

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni zmienili plan wydatków miasta na 2019 rok. Radni przyjęli również zmianę uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta.

Zmiany, jak uzasadniał skarbnik Miasta Marcin Urban muszą być dokonane ze względu na udział Miasta w inwestycjach związanych z przebudową układu drogowego wrocławskich ulic, zagospodarowaniem terenów zielonych, remontów kamienic oraz rewitalizacji linii kolejowej nr 292.

Deficyt jest na tym samym poziomie a wprowadzone zmiany wynikają ze zmiany kwoty dochodów i wydatków, przychodów oraz długu jako konsekwencji zmian w budżecie roku 2019. Dokonuje się również zmiany kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć w latach 2019-2044.

Radni na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia zmienili uchwałę w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Zmiany te wynikają z tytułu zmian organizacyjnych związanych z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej Wrocławia, które likwidują, tworzą bądź przekształcają dotychczasowe jednostki, to jest zmiana techniczna, chodzi u uaktualnienie załącznika do uchwały, powiedział Skarbnik Miasta

PODZIEL SIĘ