Ks. Henryk kardynał Gulbinowicz nadal Honorowym Obywatelem Wrocławia

Radni Miejscy rozpatrywali petycję Dolnośląskiego Kongresu Kobiet, w sprawie pozbawienia Ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza tytułu: „CIVITATE WRATISLAVIENSI DONATUS”

Komisja Nominacyjnej Rady Miejskiej Wrocławia przedłożyła projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie pozbawienia tytułu: „CIVITATE WRATISLAVIENSI DONATUS”
– Za pomocą tej petycji, z Rady Miasta, próbuje się uczynić sąd, mówi szef klubu PIS Michał Kurczewski. – Poręczenie samo w sobie nie stanowi o winie, ani niewinności. Petycja DKK zdaje się zakładać a priori złą wolę kardynała i de facto przypisuje mu chęć obrony ks. Kani przed organami ścigania. Czy podpisanie poręczenia może przekreślać cały dorobek duchownego, za który otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia w 199 6 roku. Czy kwestia poręczenia nie jest pretekstem do ataku na kościół katolicki i wpisania w jego wizerunek pedofilii na stałe.

Agnieszka Kędzierska: musimy ocenić, czy głos społeczeństwa ma rację, czy nie. Musimy ocenić, czy kardynał, udzielając poręczenia miał wiedzę na temat ohydnych czynów osoby, której tego poręczenia udzielał (…) Czyny pedofilskie niezależnie w jakim środowisku sie odbywają powinny być piętnowane. Chciałbym, żeby instytucje, środowiska, reagowały i nie uchylały się od odpowiedzialności, aby osoby piastujące wysokie stanowiska miały odwagę cywilną wyjść poza ramy.

Kluby zapowiedzieli, że głosowali zgodnie ze swoim sumieniem. W głosowaniu radni zdecydowali, że ks. kardynał Henryk Gulbinowicz nie zostanie pozbawiony tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia

PODZIEL SIĘ