KOD-owcy dziękują Timmermansowi! “Za jego trud i zaangażowanie w dzieło ochrony podstawowych wartości”

My Europejczycy, Polacy, podpisani niżej obywatele zaangażowani w obronę w Polsce praworządności i konstytucyjnych zasad ustrojowych, naruszanych przez rządzących w Polsce, pragniemy wyrazić nasze ogromne, szczere, płynące z serca wsparcie i podziękowanie dla Pana Fransa Timmermansa – podkreślają osoby związane z organizacjami broniącymi praworządności i demokracji.

“My Europejczycy, Polacy, podpisani niżej obywatele zaangażowani w obronę w Polsce praworządności i konstytucyjnych zasad ustrojowych, naruszanych przez rządzących w Polsce, pragniemy wyrazić nasze ogromne, szczere, płynące z serca wsparcie i podziękowanie dla Pana Fransa Timmermansa, Pierwszego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej – za jego trud i zaangażowanie w dzieło ochrony podstawowych wartości, na jakich zbudowana została i jakimi kieruje się Unia Europejska” – czytamy w oświadczeniu sympatyków Komitetu Obrony Demokracji.

“Frans Timmermans, będąc odpowiedzialnym w ramach Komisji Europejskiej za sektor praworządności, w sposób nieugięty bronił fundamentów Unii Europejskiej uznając, że ‘praworządność jest albo jej nie ma’ i nie ma w tej dziedzinie kompromisów. To Jego bezkompromisowa postawa wobec naruszania zasad państwa prawa, doprowadziła do wszczęcia procedury przeciw-naruszeniowej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w wyniku której udało się obronić sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, w tym Pierwszą Prezes SN prof. Małgorzatę Gersdorf” – podkreślili zachwyceni członkowie grup demokratycznych.

Pod podziękowaniami podpisali się:

Inicjatywa #WolneSądy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „Themis”
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
Komitet Obrony Demokracji
Obywatele RP
Akcja Demokracja
Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka Alliance4Europe Polska
Front Europejski
Projekt: Polska
Łańcuch Światła Poznań

Źródło: Telewizja Republika

PODZIEL SIĘ