Wrocław: Ruszył program restrukturyzacji długów czynszowych

kamienic.jpg

Jeśli wpadłeś w spiralę zadłużenia z przyczyn niezależnych od siebie, z powodu trudnej sytuacji życiowej, jeśli twój dług ciągnie się od wielu lat, ale chcesz spłacić należności, gmina może ci w tym pomóc na kilka sposobów.


Wrocław przygotował program, dzięki któremu można rozwiązać problem zadłużenia. Nawet jeśli już straciłeś umowę najmu, nawet jeśli grozi ci sprawa sądowa lub trwa windykacja – masz szansę na likwidację długu. To może cię uchronić przed eksmisją.

Z miejskiego programu skorzystasz od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020r. jeśli:

  • masz zadłużone mieszkanie komunalne, zaległą opłatę za garaż lub teren gminny
  • masz zaległe należności sprzed 2017 roku

Restrukturyzację zobowiązań czynszowych reguluje uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr vi/117/19 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego gminy.

Dłużnik ma do wyboru – pięć wariantów likwidacji zobowiązań:

  1. Umorzenie zadłużenia, które powstało do końca 2016r. pod warunkiem zdania zajmowanego lokalu. Aby całkowicie pozbyć się starego długu, należy opuścić mieszkanie komunalne w ciągu miesiąca od daty podpisania ugody
  2. Umorzenie 70% zadłużenia pod warunkiem spłaty 30% zaległości w ciągu 6 miesięcy
  3. Umorzenie 60% zadłużenia pod warunkiem spłaty 40% zaległości w ciągu 12 miesięcy
  4. Umorzenie 50% zadłużenia pod warunkiem spłaty pozostałych należności w maksymalnie 60 ratach. We wniosku należy wskazać w jakiej wysokości rata może być wpłacana, pamiętając, że minimum to 100 złotych miesięcznie
  5. Umorzenie 50% zadłużenia pod warunkiem zamiany na lokal mniejszy

Pamiętaj:

  • Bieżące należności czynszowe należy płacić w okresie trwania ugody
  • Program obejmuje stary dług, który powstał do końca roku 2016
  • Program nie dotyczy bieżącego zadłużenia, czyli nieopłaconych czynszów z lat 2017-2019

Ruszył program restrukturyzacji długów czynszowych

Jeśli wpadłeś w spiralę zadłużenia z przyczyn niezależnych od siebie, z powodu trudnej sytuacji życiowej, jeśli twój dług ciągnie się od wielu lat, ale chcesz spłacić należności, gmina może ci w tym pomóc na kilka sposobów.

Do programu można przystąpić po wyborze jednego z wariantów i podpisaniu ugody z gminą. Tutaj znajdziesz wzór wniosku o restrukturyzacje zadłużenia 

Czytaj także: Jest program restrukturyzacji długów czynszowych

Pracą dla miasta można spłacić swój dług

Od 2013 r. miasto prowadzi program, w którym dłużnicy zaległe pieniądze za czynsz mogą odpracować. Do 2019 r. w ten sposób we Wrocławiu odpracowano długi na kwotę ponad 3 622 400,00 zł.

Osoba, która chce odpracowywać dług czynszowy, musi zacząć od złożenia wniosku w tej sprawie w swoim Biurze Obsługi Klienta. Jeśli wniosek został wypełniony prawidłowo i pozytywnie zweryfikowany co do zawartych w nim danych, dłużnik będzie mógł podpisać umowę dotyczącą odpracowania; następnie dostanie skierowanie, wskazujące miejsce i rodzaj pracy, którą będzie wykonywał jako odpracowanie długu.

Program spłaty zadłużenia w zamian za pracę przewiduje wynagrodzenie w wysokości 14,70 zł za godzinę. Dłużnicy są kierowani do prostych prac wykonywanych na rzecz jednostek miejskich lub placówek kulturalnych.

Tutaj znajdziesz wzór wniosku o odpracowanie

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ