Godzikowice: Jeśli Gmina przeforsuje inwestycję to może zarabiać na przyjmowaniu toksycznych śmieci z całej Europy

Gmina Oława robi wszystko aby fabryka elektrolitu w Godzikowicach była zbudowana jak najszybciej. Mieszkańcy nie chcą jej na swoim terenie z kilku powodów. Na dzisiaj pewne jest, że toksyczne odpady i rakotwórcze substancje zagrożą nie tylko miejscowym ale też Wrocławiowi i Oławie. Powstał społeczny komitet Stop Budowie Zakładów Elektrolitu w Godzikowicach, to tam “uliczni eksperci” monitorują przebieg korespondencji i ujawniają to, co urzędy chcą zataić.

Nie wspomina się o tym, że odpady które będą powstawały w fabrykach będą łatwopalne. A może chodzi tylko i wyłącznie o miejsce do składowania? Jeśli Gmina przeforsuje inwestycję to może zarabiać na przyjmowaniu toksycznych śmieci z całej Europy. Zgodnie z prawem, będzie miała taką możliwość. O sprawie pisaliśmy tutaj: https://wdolnymslasku.com/2019/07/03/w-godzikowicach-mieszkancy-protestuja-przeciwko-inwestycji-obawiamy-sie-rakotworczych-i-toksycznych-substancji/

Urzędnicy nie słuchają argumentów, tłumaczenia opierają na planie miejscowym, który sporządzony jest dla całego obszaru wyznaczonego w Studium ale…tylko, że nie uwzględnia zakładów przyszłych inwestorów, mówią mieszkańcy.

– Mamy wątpliwości i zastrzeżenia do tego przedsięwzięcia, bowiem planowana lokalizacja jest w sąsiedztwie strefy ochrony pośredniej ujęć wody dla Wrocławia. Ta fabryka będzie miała duże oddziaływanie na środowisko

Dlatego prosiliśmy wójta Gminy Oława o sporządzenie raportu dwóch niezależnych ekspertów . Na razie bezskutecznie. Ludzie spoza Godzikowic nie wiedzą nawet, że u nas nie ma infrastruktury drogowej a oni chcą zrobić największe w Europie zakłady elektrolitu! I to w pobliżu wody pitnej.

Urzędnicy w Oławie planowaną inwestycję sami zagmatwali przepisami, raportami i oświadczeniami. Miały uspokoić mieszkańców a wywołały kolejne pytania, na które nikt nie chciał, nie potrafił, nie mógł odpowiedzieć. Radny Michał Kurczewski zajął się planowaną budową zakładów produkcji elektrolitu w Godzikowicach i poprosił o analizy wpływu fabryk na bezpieczeństwo ujęcia wody pitnej dla Wrocławia.

Z odpowiedzi udzielonej przez Wydział Środowiska i Rolnictwa UM wynika, iż Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu otrzymało raporty o oddziaływanie na środowisko dla planowanych zakładów… od Gminy Oława.

Na podstawie otrzymanych raportów pracownicy MPWiK wystosowali zastrzeżenia oraz uwagi, w szczególności, w zakresie analizy wpływu zakładów na: stan wód kanału przerzutowego Nysa-Oława mającego na celu przerzut wody z koryta Nysy Kłodzkiej do Oławy stanowiącej źródło wody pitnej dla m. Wrocławia oraz na strefy ochrony ujęć wód dla miasta Wrocławia w przypadku wystąpienia awarii tych zakładów.

Gmina Oława już 28 czerwca została powiadomiona o zastrzeżeniach i uwagach ale pomija je w dyskursach z mieszkańcami. Aktywiści z komitetu STOP Budowie Zakładów Elektrolitu w Godzikowicach nie odpuszczą, odpowiadają przysłowiem indiańskim “Dopiero gdy zostanie ścięte ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zatruta, a ostatnia ryba złapana, człowiek odkryje, że nie da się jeść pieniędzy”.

 

PODZIEL SIĘ