Mediacje SOSW z Miastem zakończyły się fiaskiem. Gdzie jest miejsce dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną?

Mediacje SOSW z Miastem zakończyły się fiaskiem i nie przyniosły nowych rozstrzygnięć, mówią rodzice i nauczyciele z likwidowanej szkoły przy ul. Lutra. Ostatnią szansę na porozumienie były wczorajsze mediacje. Poniżej przedstawiamy komentarz strony społecznej po mediacjach pomiędzy przedstawicielami SOSW nr 1 (jako strona społeczna) i przedstawicielami władz samorządowych.

W dniu 15.07.2019 mediacje zakończyły się fiaskiem i nie przyniosły nowych rozstrzygnięć.

Strona społeczna zaproponowała aby do czasu rozstrzygnięcia sporu SOSW nr 1 (18 oddziałów i ok. 150 uczniów) przenieść do budynku przy ul. Zachodniej 2. Znajdowało się tam gimnazjum integracyjne, a budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się tam Szkoła Podstawowa nr 14, ale w chwili obecnej liczy zaledwie 54 uczniów (3 oddziały integracyjne), a budynek jest w stanie pomieścić 540 osób. Przedstawiciele samorządu zdecydowanie odrzucili tę propozycję, tłumacząc, że ww. budynek wymaga wysokich nakładów, których samorząd nie planuje ponosić. Jednoznacznie stwierdzono, że ta szkoła nie jest przeznaczona dla SOSW nr 1 i dzieci niepełnosprawne nie będą mogły tam się uczyć.

Drugą propozycją strony społecznej było czasowe pozostanie w lokalizacji przy ul. Lutra 6. Wymagałoby to przynajmniej próby przedłużenia dzierżawy na ściśle określony czas. Miasto odrzuciło również ten wariant, uzasadniając, że ECDiE (Fundacja) kategorycznie odmawia przedłużenia umowy dzierżawy, a miasto nie jest zainteresowane żadnymi rozwiązaniami czasowymi.

Przedstawiciele samorządu Wrocławia podtrzymali swoją decyzję o umieszczeniu SOSW nr 1 w dwóch odległych od siebie lokalizacjach (przy ul. Kamiennej i ul. Parkowej). Z informacji uzyskanych po wizji lokalnej przez przedstawicieli SOSW nr 1 wiadomym jest, że w żadnej z zaproponowanych lokalizacji nie ma warunków na to, aby dzieci niepełnosprawne z SOSW nr 1 mogły się tam uczyć w bezpiecznych i godnych warunkach. W obydwu lokalizacjach brakuje odpowiedniej liczby pomieszczeń, budynki nie są przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich – należałoby je wnosić na rękach. Drzwi do pomieszczeń przy ul Parkowej są zbyt wąskie i wózek inwalidzki się nie zmieści. W szkole przy ul. Kamiennej konieczna byłaby zmianowość, co oznacza zaczynanie lekcji najwcześniej o godz. 12.50 a kończenie o 19.00. Ponadto sale przeznaczone dla dzieci z SOSW nr 1 znajdują się pomiędzy pomieszczeniami wykorzystywanymi przez szkołę branżową, co oznacza wspólne przebywanie dzieci w wieku 7-12 lat z młodymi dorosłymi. Rodzi to poważne wątpliwości natury etycznej oraz może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci z SOSW nr 1.

Ponadto przedstawiciele samorządu zaproponowali, aby strona społeczna samodzielnie poprowadziła szkołę tworząc fundację, stowarzyszenie lub poprzez osobę fizyczną. Miasto zadeklarowało, że przyśpieszy procedury i wesprze taką szkołę subwencją oświatową w tempie „ekspresowym.” W ocenie rodziców i nauczycieli taka propozycja jest nierealna i niepoważna. Decyzja o stworzeniu fundacji oraz prowadzeniu szkoły ma charakter decyzji „życiowej” i nie może być podejmowana w czasie kryzysu. Wszak do rozpoczęcia roku szkolnego pozostaje jedynie 6 tygodni. Takie decyzje wymagają czasu, licznych ustaleń, rozmów i konsultacji. Chcąc wprowadzić takie rozwiązanie należałoby rozpocząć rozmowy o wiele wcześniej (rok lub nawet dwa lata), aby wszystkie strony mogły się odpowiednio przygotować.

Niestety przedstawiciele samorządu nie uznali za zasadne konsultować z mieszkańcami tak drażliwych i trudnych kwestii społecznych w odpowiednim czasie. Szkoda.

Ponadto strona społeczna nie dysponuje żadnym budynkiem. Propozycja taka ponownie pokazuje, jak bardzo strona samorządowa chce pozbyć się problemu jakim jest prowadzenie SOSW nr 1. Wg nas jest to ucieczka od odpowiedzialności za organizację edukacji specjalnej we Wrocławiu, choć tego wymaga od władz konstytucja i dobre zasady współżycia społecznego.

Pragniemy podkreślić, że SOSW nr 1 istnieje nadal i zgodnie z decyzją kuratora i ministra edukacji narodowej placówka powinna być zlokalizowana w jednym miejscu i prowadzona przez samorząd miasta Wrocławia.

PODZIEL SIĘ