Szokujące tezy Adama Bodnara i atak na rejestr pedofilów! „Sprawca może być zaskoczony wpisem do rejestru”

Adam Bodnar nie ustaje w atakach na rejestr pedofilów., który nareszcie stygmatyzuje sprawców tych obrzydliwych zbrodni. Tym razem twierdzi, że ofiary pedofilów nie są odpowiednio chronione, a sprawcy mogą nie wiedzieć, iż zostali wpisani do rejestru.

Pokrzywdzony przestępstwem na tle seksualnym może nie chcieć, by dane sprawcy znalazły się w rejestrze pedofilów. W ten sposób można odgadnąć i jego tożsamość. Przepisy o rejestrze są jednak skonstruowane tak, że o publikacji danych można się dowiedzieć już po upłynięciu wszelkich terminów na odwołanie się. RPO zgłasza ministrowi Zbigniewowi Ziobrze kolejny problem z ustawą „o rejestrze pedofilów.

– czytamy w komunikacie biura Adama Bodnara.

Adamowi Bodnarowi nie podoba się, że wpis do rejestru następuje automatycznie.

Problem w tym, że umieszczenie w rejestrze następuje z mocy prawa. Dopiero jeśli sąd uzna, że w danym przypadku (z różnych przyczyn) danych sprawcy nie należy upubliczniać, wydaje w tej sprawie postanowienie. A zatem dla uczestników postępowania (w tym dla ofiar) może nie być oczywiste, że skazanie albo warunkowe umorzenie oznacza też publikację danych sprawcy.

– pisze Adam Bodnar, który przekonuje. że taka regulacja może stanowić pułapkę „proceduralną dla osoby uczestniczącej w postępowaniu, która nie jest świadoma skutków orzeczenia sądu, albo dowiaduje się o tych skutkach dopiero po zakończonym postępowaniu, gdy upłynęły już wszystkie terminy procesowe

Pokrzywdzony – tak samo jak sprawca – może zostać zaskoczony informacją, że dane sprawcy zostały umieszczone w Rejestrze. W tym zakresie regulacje ustawy z dnia 13 maja 2016 r. prowadzą do zachwiania zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa, a także naruszają zasady sprawiedliwości proceduralnej, znajdujące oparcie w art. 2 oraz art. 45 Konstytucji.

– czytamy w kuriozalnej opinii RPO

Sprawca „zaskoczony” wpisem do rejestru? Gdy czyta się podobne fragmenty, to rodzi się pytanie, czym rzecznikiem jest Adam Bodnar. Sprawców?

źródło: wpolityce.pl

PODZIEL SIĘ