SZOKUJĄCE FAKTY! Oto twarde dowody na temat napaści na księży i wierzących w Polsce!

fot: youtube

Środowisko księży katolickich i ludzi wierzących jeszcze nigdy nie było tak atakowane – poza czasami komunizmu w Polsce – jak teraz. Poniższe dane po prostu przerażają. Nasilające się akty nienawiści do duchowieństwa i katolików ze strony środowisk lewicowych, liberalnych i ideologii LGBT, potęgują. Przykładów można podać mnóstwo, choćby z ostatnich marszy równości środowisk homoseksualnych, gdzie przejawy nienawiści do kościoła i osób duchownych stały się już normą.

Poniżej twarde dane, które pokazują ilu księży i wiernych padło ofiarą napaści czy zabójstw:

Prokuratura Rejonowa w  Legnicy  –  dot. zdarzenia z dnia 28.12.2018 r., gdy duchowny katolicki chodził po kolędzie w Głogowie, sprawca znieważył go oraz uderzył go w twarz. Przyjęto, że występek miał charakter chuligański, kwalifikacja 119 § 1 k.k. i 257 § 1 k.k. i art 157 § 2 k. w zw. z art 11 § 2k.k. i art. 57a k.k. i 64 § 2 k.k.,zakończona aktem oskarżenia.

Prokuratura Rejonowa Wrocław Śródmieście – dot. zadania 6 czerwca 2019 r. księdzu Ireneuszowi B. jednego ciosu nożem w okolice klatki piersiowej, sprawcy przedstawiono zarzut, kwalifikacja art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k.

Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie – dot. zabójstwa w dniu 26 czerwca 2017 r. w Tarnawie, gm. Sędziszów, księdza Jana B., poprzez uderzenie go pięścią w okolice lewego oczodołu, a następnie zadaniem kilkunastu ciosów nożem w klatkę piersiową, sprawca miał całkowicie zniesioną poczytalność, kwalifikacja art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 31 § 1 k.k., w sprawie skierowano w dniu 8 grudnia 2017 r. wniosek o umorzenie postępowania karnego i umieszczenie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym.

Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola w Warszawie – zabójstwo w dniu 11 kwietnia 2019 r., na plebanii osoby oczekującej na spowiedź (art. 148 § 1 k.k.) oraz uszkodzenie ciała księdza (art. 157 § 2 k.k.).

Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe – uporczywe nękanie księdza Sebastiana O. , art. 190a § 1 k.k., sprawa zakończona aktem oskarżenia 22 stycznia 2019 r.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie – dot. groźb karalnych wyrażonych SMS wobec księdza w dniu 9.07.2019 r., kwalifikacja art. 190 § 1 k.lc., sprawa w toku.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim – dot. uporczywego nękania księdza i innych osób, kwalifikacja z art. 190a § 1 k.k. i art. 212 § 1 k.k., sprawa zawieszona.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku – dot. zdarzenia z dnia 8 grudnia 2016 r. w Skórzewie polegającego na  zmuszeniu księdza  do określonego zachowania – czyn z art. 13 par. 1 kk w zw, z art. 191par.2kk. W sprawie skierowano akt oskarżenia. Zapadł w niej wyrok – kara 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 lat.

Prokuratura Rejonowa w Wejherowie – dot. napadu rabunkowego – w okresie od 8- 9 lutego 20l7r. w Kąpinie koło Wejherowa dwóch sprawców posługując się młotkiem, pistoletem pneumatycznym i paralizatorem w sposób zagrażający życiu proboszcza Zbigniewa Z. uderzyli go kilkukrotnie młotkiem w głowę , doprowadzili do stanu bezbronności, owinęli nogi i ręce taśma klejącą, kopali o tułowiu i głowie, przystawiali pistolet, zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 20.000zł, 1200 dolarów, 1000 suro, 4 sztuki opon, mienie 33.600 zł, pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem, spowodowali chorobę realnie zagrażającą życiu tj. 280 par. 2kk w zb. z art, 156 par. l pkt 2 kk w zb. art. 189par.3kk w zw. z art.ll par.2kk, akt oskarżenia, wyrok 9 lat i 6 m-cy pozbawienia wolności, prokuratura wniosła apelację od rażąco niskiej kary, Sąd jej nie uwzględnił, trwają czynności zmierzające do wniesienia kasacji.

Prokuratura Rejonowa w Lipnie – rozbój w 2017 r., na osobie proboszcza Andrzeja Z. i jego matce Annie Zakrzewskiej, użyto przemocy wobec księdza poprzez połamanie ręki, zabór w celu przywłaszczenia 60 zł i motoroweru wartości 1500zł – czyn z art. 280 par. l kk akt oskarżenia.

Prokuratura Rejonowa w Tucholi – rozbój w 2017 r. wobec dwóch księży, jeden z księży pobity , obrażenia na czas dłuższy niż 7 dni, groźby pobicia wobec drugiego księdza –  czyn z art. 280 par. 1 kk – akt oskarżenia.

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie – nękanie w 2017r. księdza Dariusza Chorobińskiego -czyn z art, :190 a par.l kk – akt oskarżenia.

Powyższe przykłady pokazują jasno, że w Polsce nasilają się akty nienawiści wobec duchowieństwa, wiernych i Kościoła katolickiego. To wszystko konsekwencja nasilającego się wpływu ideologii totalitarnej jaką jest LGBT oraz jawnego antyklerykalizmu czy antychrześcijaństwa wielu posłów np. z partii Wiosna czy KO. Na Zachodzie najbardziej prześladowaną grupą są właśnie chrześcijanie.

Źródło: Telewizja Republika

PODZIEL SIĘ